Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Forskningsfunn

Alkohol forsterker vennskap sier unge voksne

Publisert Oppdatert


Å drikke alkohol ute får det sosiale samværet til å fungere bedre. Å drikke seg full sammen fører til sterkere sosiale bånd og et mer fortrolig forhold mellom venner. Slik begrunner unge voksne sin bruk av alkohol på skjenkesteder i Oslo i en studie av SIRUS-forskerne Ingeborg Lund og Janne Scheffels.


Har du funnet en feil?

Studien inngår i en ny bok om uteliv og drikkekultur blant unge voksne i de nordiske land. Boka presenterer også en analyse Scheffels og Lund har gjort av norske avisartikler om skjenkesteder og skjenkepolitikk i årene 1987, 1997 og 2007.

Alkohol som sosialt lim

– Det er tydelig at alkohol ikke bare oppfattes som et sosialt lim, men også som en måte å oppnå sterkere og mer intime vennskap. Alkohol har derfor en stor betydning i de unge voksnes sosiale liv, sier Ingeborg Lund.

Lund og Scheffels´ studie baserer seg på intervjuer med i alt 13 personer i alderen 25-35 år. I tillegg skrev ni av de intervjuete dagbok om ulike drikkesituasjoner de har deltatt i over en periode på to måneder.

Mer autentiske

Det å være sammen med og snakke med venner ble oftest oppgitt som begrunnelse for å gå ut på skjenkesteder. Å drikke alkohol ble av mange framstilt som et redskap for å få det sosiale samværet til å fungere bedre, eller ta en annen form.

– En sentral fortelling om den sosiale betydningen av alkoholbruk handlet om hvordan det å drikke seg full gjør folk mer ekte og autentiske. Man får muligheten til å se de andre slik de er bak fasaden og uten disse felles drikkesituasjonene ville man i følge de unge kjenne vennene sine dårligere, sier Lund.

Skjenkesteder i mediene

Scheffels og Lund har også analysert avisartikler om skjenkesteder og skjenkepolitikk fra årene 1987, 1997 og 2007. Artikler ble plukket ut etter et web-søk i et nasjonalt pressearkiv. I løpet av disse årene økte omfanget av artikler om skjenkesteder, og særlig antallet debatterende artikler med fokus på alkoholkontroll og skjenkepolitikk.

– Dette gjenspeiler den sterke økningen av skjenkesteder i Norge, men også at det har blitt flere problemer knyttet til fyll. Fokuset på konsumentrettigheter har også økt i løpet av disse tjue årene, sier Janne Scheffels.

Individets frihet

Studien konkluderer med at artiklene om skjenkesteder og bevillingsspørsmål reflekterer det som foregår ellers i samfunnet. Når det stadig oftere foreslås å løse problemer knyttet til skjenkesteder og alkoholbruk med tiltak rettet mot individer, i stedet for mot strukturelle og kollektive forhold, kan dette forstås i sammenheng med en generell utvikling i samfunnet hvor individets frihet og ansvar tillegges stadig større vekt.

Uteliv i Norden 

De to norske artiklene inngår i en bok som beskriver unge voksnes uteliv og drikkekultur i Norden fra ulike synsvinkler. Artiklene diskuterer den offentlige drikkingens historie i de nordiske landene, hvordan mediene presenterer restauranter og puber og unge voksnes drikkevaner i de største byene i Norden.

Studiene i boka viser at unge voksne drikker for å beruse seg i hele Norden, men at det finnes forskjeller i graden av beruselse og fyll og hvordan myndighetene reagerer på de unge voksnes drikkekultur. Boken er redigert av Börje Olsson og Jukka Törrönen ved forskningsinstituttet SorAD i Stockholm og gis ut av det nordiske senteret for alkohol- og narkotikaforskning, NAD.

Referanser

Lund, Ingeborg & Scheffels, Janne; Oslo by night (side 73)

Scheffels, Janne & Lund, Ingeborg; Pubs and restaurants in the Norwegian media (side 153)

Törrönen, Jukka; Olsson, Borje & Lund, Ingeborg; Painting the town red

Dette er en nyhet fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.