Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Nyhet

Alder ved alkoholdebut ikke årsak til avhengighet

Publisert Oppdatert


Årsaken til at en person drikker tidlig i ungdommen og senere utvikler et alkoholmisbruk, er først og fremst knyttet til en genetisk sårbarhet for å utvikle alkoholisme. Dette kommer fram i en ny studie ved Folkehelseinstituttet der man har sett på sammenhengen mellom alkoholdebut og senere alkoholavhengighet.


Har du funnet en feil?

Tidligere norske studier har vist at det er en betydelig sammenheng mellom hvor gammel man er ved alkoholdebut og senere alkoholavhengighet. Sammenhengen er så sterk at man har advart mot tidlig alkoholdebut for å redusere alkoholkonsumet i voksen alder.

- I denne studien hadde vi som mål å finne ut om årsaken til alkoholavhengighet er tidlig debut og om man dermed kan forhindre alkoholavhengighet ved å utsette alkoholdebut, forteller seniorforsker Eivind Ystrøm.

Sammenlignet tvillinger

2800 norske tvillinger, født fra 1967 til 1979, er med i studien. De hadde begynt å drikke ved ulike aldre. Forskerne så på om tvillingen som startet å drikke først var mer avhengig av alkohol enn tvillingen som startet senere.

Resultater:

  • Alder ved alkoholdebut var knyttet til senere alkoholisme, men 82 prosent av årsakene til denne sammenhengen var en genetisk sårbarhet som gjorde at man både drakk tidlig i ungdommen og senere utviklet alkoholmisbruk.
  • Miljøfaktorer i oppveksten var viktige for å bestemme alder ved alkoholdebut, men disse oppvekstfaktorene kunne ikke forklare mer enn 1 prosent av hvorfor noen utvikler alkoholavhengighet.
  • Miljøfaktorer som er felles for alle barn i en familie, slik som foreldres holdning til alkohol eller at de ser foreldrene sine beruset, forklarte 0 prosent av hvorfor noen utvikler alkoholavhengighet.
  • Arvbarheten av alkoholmisbruk og avhengighet hos unge norske voksne var på cirka 62 prosent. Dette har ikke tidligere blitt beregnet i Norge.

- Vår konklusjon er at man i liten grad kan forhindre alkoholmisbruk i tidlig voksen alder ved midlertidig å utsette alkoholdebut i ungdommen. Jeg vil understreke at det likevel er mange gode grunner til at ungdom ikke bør være beruset. Alkoholbruk i tenårene kan føre til ulykker, overgrep og død, sier Ystrøm.

Unge voksne

Studien peker på at man i mindre grad bør lete etter miljømessige årsaker til alkoholmisbruk og avhengighet i ungdomstiden, men heller studere miljøfaktorer for alkoholmisbruk i tidlig voksen alder.

- De fleste som utvikler alkoholavhengighet gjør dette allerede i 20-årene. Vi fant at miljøfaktorene som var viktige for alkoholavhengighet i tidlig voksen alder ikke kunne forklares av den tidligste alkoholbruken i tenårene. Derfor burde man sette i gang studier av alkoholbruken i perioden etter at unge mennesker flytter hjemmefra, sier Ystrøm.

Studien ble finansiert av Norges forskningsråds rusmiddelprogram.