Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel i nettpublikasjon

14. Ordforklaringer til kapittel om fremmedstoffer og smittestoffer i mat

Publisert OppdatertHar du funnet en feil?

allergi: overømfintlighetsreaksjon på et stoff i maten der immunsystemet er involvert

anaerob vekst: vekst uten oksygen til stede

anafylaktisk sjokk: stort blodtrykksfall med bevisstløshet som følge

antiinflammatoriske: medikamenter som demper betennelsesreaksjoner

antinæringsstoffer: ødelegger den ernæringsmessige verdi i kosten

antireumatiske: medikamenter som demper symptomene av reumatiske lidelser

aplastisk anemi: en alvorlig form for anemi (blodmangel) på grunn av manglende produksjon av røde blodlegemer

autonome nervesystem: det ikke-viljestyrte nervesystem

bakterielle testsystemer: her: et system der en spesiell bakteriestamme brukes til å teste om et stoff er et mutagen

beta-agonister: stoffer som hindrer nedbrytning av protein og øker nedbrytning av fett, gir større muskler. Ligner på kroppens eget adrenalin

biogene: har biologisk virkning

campylobakteriose: infeksjon med Campylobacter

celleproliferasjon: cellevekst ved deling

Codex Alimentarius: FN’s matvarestandardiseringsorganiasjon

cyanogene: kan avgi blåsyre ved omsetning i kroppen

cytotoksisk: skadelig for celler

differensiering: cellemodning

dobbeltporsjoner: metode som brukes i kostholdsforskning, forsøkspersonen samler en dagsporsjon av alt vedkommende spiser og drikker på en dag, dette analyseres så

DON: deoksynivalenol

ekstrapolering: overføring av funn i en situasjon til en annen, at man beregner kreftrisiko for mennesker med utgangspunkt i dyreforsøk, som oftest utført ved mye høyere doser enn dem som er aktuelle for mennesker

elveblest: utslett med blemmer i huden

endemiske nivå: bakgrunnsnivå av sykdomstilstand

endo- og ektoparasitter: snyltere henholdsvis i dyr og i dyrenes ytre miljø

endogen nitrosering: dannelse av nitrosamin i kroppen, fra amin og nitritt

endokrine: et organ eller en kjertel som produserer noe som slippes ut i blodet

enterotoksin: produksjon av toksin i tarmen

enzymatisk disposisjon: at en person har enzymer som gjør at vedkommende mer effektivt enn andre kan omdanne fremmede stoffer til skadelige stoffer

farmaka: legemiddel

fytater: stoffer som finnes i kornprodukter, kan kompleksbinde metaller og sporstoffer

gastroenteritt: mage-tarmsykdom

heterosykliske aminer: fellesbetegnelse på stoffer som dannes ved steking av kjøtt

implementering: iverksette

inkubasjonstid: tid fra smitte til symptomer viser seg

interagere: samvirke

intoleransereaksjoner: kroppslig reaksjon på et stoff i maten på grunn av biokjemisk defekt. Enten som hudutslett, kløe eller tarmplager

intraperitonealt: i bukhulen

karenstider: tid fra et legemiddel er gitt et dyr til melk, egg eller kjøtt kan konsumeres

kognitiv: utvikling av evne til å oppfatte, lære og huske

kongenerer: et stoff som har nært strukturelt slektskap med et annet

kontaminanter: forurensende stoffer

maillardreaksjon: reaksjon mellom reduserende sukker og aminosyrer

maksimalinntak estimeres: anslag over det høyeste inntak man kan tenke seg

marine algetoksiner: giftstoffer produsert av alger som forekommer i havet

medianinntak: den midterste inntaksmengden

metabolitter: et stoff som er omdannet av enzymer i kroppen

motorisk utvikling: utvikling av evne til å utføre bevegelser

MRL-verdier: maximum residue limit, de maksimale nivåer av et fremmed stoff som kan tillates i mat

multipotente eksperimentelle karsinogener: gir kreft i flere organer i dyreforsøk ved lave doser

mutagen: stoff som kan gi forandring i arvestoffet

mykotoksiner: soppgifter

nevrotoksin: nervegift

parasitære: må snylte på andre organismer for å leve

patogene: sykdomsfremkallende

persistente halogenerte: langsomt nedbrytbare stoff inneholdende halogenatom(er), oftest klor

positivlister: oversikt over alle tillatt brukte tilsetningsstoffer til mat

pyrolyserer: omdannes pga. høy temperaturpåvirkning

radionuklider: radioaktive stoffer

resistensutvikling: at bakterier blir motstandsdyktige mot antibiotika

salmonellose: betennelse forårsaket av Salmonellabakterier

sporulering: dannelse av sporer

substituert: at et kjemisk stoff har bundet til seg visse atomer, f.eks. klor i stedet for hydrogen

synergistisk: flere stoffer virker sammen og forsterker hverandres effekt

TDI: tolerable daily intake

toksiner: naturlig forekommende giftstoffer

toksisk ekvivalentfaktor: omregningsfaktor som justerer for forskjellig grad av giftighet

transformasjon: prosess der celler omdannes til kreftceller

vevscyster: her: at parasitter har kapslet seg inn i kjøtt

yersiniose: infeksjon med bakterien Yersinia