Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Verdiområdet for de ti beste kommunene i 2017

Publisert Oppdatert


Tabellen viser verdiområdet for de 10 beste kommunene i folkehelseprofilene for kommunene 2017. Den beste og den 10. beste verdien er vist for hver indikator.


Merk at Ungdata er hentet fra en periode på tre år med hvert sitt landstall som sammenligningsgrunnlag. Dette ble det tatt hensyn til ved beregning av hvilke kommuner som hadde de beste Ungdata-resultatene.  

Tabell 1. Verdiene for den beste og den 10. beste kommunene for hver enkelt indikator i folkehelseprofilene for kommunene 2017. Tabellen nedenfor er ordnet etter linjenummer/indikator på side 4 i folkehelseprofilene.

 
Linjenr, side 4 i profilen Indiaktornavn Periode Nr 10 Nr 1 (beste verdi) Måleenhet
1 Befolkningsvekst 2015 - - -
2 Personer som bor alene, 
45 år +
2016 - - -
3 Andel over 80 år, framskrevet 2025 - - -
4 Vgs eller høyere utdanning, 
30-39 år
2015 88 92 prosent
5

Lavinntekt (husholdninger),
0-17 år

2014 5.6 4.2 prosent
6 Inntektsulikhet, P90/P10 2014 - - -
7 Barn av enslige forsørgere 2013-2015 7.9 6.1 prosent
8 Uføretrygdede, 18-44 år 2013-2015 1.6 1.2 prosent (a,k)
9 God drikkevannsforsyning 2015 100 100 prosent
10 Forsyningsgrad, drikkevann 2015 - - -
11 Skader, behandlet i sykehus 2013-2015 9.8 8 per 1000 (a,k)
12 Fornøyd med lokalmiljøet, Ungdata 2014-2016 78 82 prosent (a,k)
13 Med i fritidsorganisasjon, Ungdata 2014-2016 75 90 prosent (a,k)
14 Fortrolig venn, Ungdata 2014-2016 92 96 prosent (a,k)
15 Trives på skolen, 10. klasse Skoleåret 2010/11-2015/16 91 94 prosent (k)
16 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl. Skoleåret 2013/14-2015/16 17 12 prosent (k)
17 Laveste mestringsnivå i regning, 5. kl. Skoleåret 2013/14-2015/16 14 10 prosent (k)
18 Frafall i videregående skole 2013-2015 13 8.1 prosent (k)
19 Lite fysisk aktiv, Ungdata 2014-2016 8.3 4.2 prosent (a,k)
20 Overvekt inkl. fedme, 17 år 2012-2015 17 12 prosent (k)
21 Alkohol, har vært beruset, Ungdata 2014-2016 4 2.3 prosent (a,k)
22 Røyking, kvinner 2011-2015 5.3 2.5 prosent (a)
23 Forventet levealder, menn 2001-2015 81 82 år
24 Forventet levealder, kvinner 2001-2015 85 86 år
25 Utdanningsforskjell i forventet levealder 2000-2014 4 2.3 år
26 Fornøyd med helsa, Ungdata 2014-2016 76 82 prosent (a,k)
27 Psykiske sympt./lidelser, primærhelsetj., 15-29 år 2013-2015 74 50 per 1000 (a,k)
28 Psykiske sympt./lidelser, primærhelsetjenesten 2013-2015 87 62 per 1000 (a,k)
29 Muskel og skjelett, primærhelsetjenesten 2013-2015 232 200 per 1000 (a,k)
30 Hjerte- og karsykdom, beh. i sykehus 2013-2015 12 10 per 1000 (a,k)
31 Type 2-diabetes, legemiddelbrukere 2013-2015 23 18 per 1000 (a,k)
32 Lungekreft, nye tilfeller 2006-2015 32 16 per 100 000 (a,k)
33 Antibiotikabruk, resepter 2015 124 102 per 1000 (a,k)
34 Vaksinasjonsdekning, meslinger, 9 år 2011-2015 98 99 prosent

 a=standardisert for alder i befolkningen, k=standardisert for kjønn