Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Barnehelserapporten

Oppdateringer

Rapporten Barn, miljø og helse: Risiko- og helsefremmende faktorer ble første gang publisert på nett og i papirutgave 9. mai 2016. Oppdateringer gjøres bare i nettutgaven.

Publisering og oppdateringer

Publisering

Rapporten er første gang publisert 09.mai 2016 i pdf- og papirformat og som nettrapport på fhi.no.

Oppdateringer

Rapporten Barn, miljø og helse inngår nå i Folkehelserapporten: Helsetilstanden i Norge og har derfor blitt arkivert og blir ikke oppdatert. 

30.6.2016: Kostholdskapittelet ble oppdatert med resultater fra Ungkost-studien 2015. 

9.5.2016: I forbindelse med publiseringen avviker nettutgaven fra pdf/papirutgaven på følgende punkter:

I sammendraget er setningen "I løpet av 2016 venter vi å få nyere data om blant annet overvekt og kosthold" fjernet fra nettsiden fordi vi publiserer nye data for Barnevekststudien. Det vil imidlertid komme mer data fra Barnevekststudien i løpet av 2016 og det kommer også resultater fra en ny Ungkost-undersøkelse fra Helsedirektoratet i løpet av 2016. 

Rapporten er første gang publisert april 2016. Informasjon om oppdateringer vil gå fram av de enkelte kapitler.

Redaksjonen

I redaksjonen: Linn Bøhler, Hanna Hånes og Else-Karin Grøholt 

Forfattere: se de enkelte kapitler.

Henvendelser

For henvendelser til redaksjonen, kontakt Linn Bøhler