Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Nettpublikasjon

Barnehelserapporten. Barn, miljø og helse: Risiko- og helsefremmende faktorer

Rapporten presenterer forhold som kan ha betydning for barn og unges helse og miljø. Følgende forhold beskrives: oppvekst og levekår, skader og ulykker, fysiske miljøfaktorer, overvekt og helserelatert atferd. Innholdet skal inn i Folkehelserapporten på sikt.

Sammendrag

 1. Sammendrag

Befolkning

 1. 1.1. Barne- og ungdomsbefolkninga i Noreg

Oppvekst og levekår

 1. 2.1. Lavinntekt
 2. 2.2. Mange unge på uføretrygd
 3. 2.3. Sosial støtte
 4. 2.4. Foreldrekonflikt, vold og barnevern
 5. 2.5. Barnehage og skole

Skader og ulykker

 1. 3.1. Skadar og ulukker hos barn og unge

Helse og levevaner

 1. 4.1. Kosthald
 2. 4.2. Fysisk aktivitet hos barn og unge
 3. 4.3. Utvikling av overvekt og fedme hos barn og unge
 4. 4.4. Tobakk og rus

Miljø

 1. 5.1. Drikkevatn
 2. 5.2. Luftforurensning
 3. 5.3. Støy
 4. 5.4. Helse- og miljøfarlig stoffer

Oppdateringer

 1. Oppdateringer

Om rapporten

 1. Om rapporten Barn, miljø og helse
Barn som leker.jpg