Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Melding

Leveringsproblemer for Pneumovax

Det er begrenset tilgang til pneumokokkvaksinen Pneumovax fra produsent. Det er fortsatt uvisst hvor lenge leveringsproblemene vil vare. Neste leveranse kommer tidligst i februar 2018.

Helsetjenesten bør prioritere vaksinasjon av personer med høyest risiko for alvorlig pneumokokksykdom (IPD). Det er viktig å opprettholde generelle smittevernråd og influensavaksinasjon i grupper der dette er anbefalt.

Folkehelseinstituttet har fortsatt et begrenset lager av Pneumovax. Resterende doser er forbeholdt personer med medisinske tilstander som gir spesielt høy risiko for IPD. Lege må påføre indikasjon på vaksinebestillingen for at den skal bli ekspedert. Vaksinen vil ikke være tilgjengelig for bestilling på nett. 

  • Hivinfeksjon / AIDS
  • Stamcelletransplantasjon
  • Anatomisk eller funksjonell miltmangel
  • Cerebrospinalvæskelekkasje
  • B-cellesvikt
  • Hematologisk kreft (leukemi, lymfom, myelomatose)
  • Organtransplantasjon 

For personer med medisinske tilstander som gir høy og moderat risiko for pneumokokksykdom bør lege gjøre en medisinsk vurdering av om vaksinasjon kan utsettes. Et unntak er personer med cochleaimplantat som bør prioriteres for vaksinasjon.

  • Rapport: Anbefalinger for bruk av pneumokokkvaksine utenfor barnevaksinasjonsprogram i Norge

Vaksinasjon av friske eldre over 65 år kan utsettes til det er bedre tilgang på Pneumovax. Rutinemessig revaksinering etter 10 år kan også utsettes til det er bedre tilgang på Pneumovax.

Pneumovax er en polysakkaridvaksine som beskytter mot de 23 vanligste typene av pneumokokkbakterien. Disse typene er årsak til om lag 69 prosent av IPD-tilfellene i Norge. Vaksinen er anbefalt til grupper og individer med økt risiko for IPD.

En konjugert pneumokokkvaksine som beskytter mot 13 typer av pneumokokkbakterien (Prevenar 13) brukes i det norske barnevaksinasjonsprogrammet. På grunn av flokkeffekt av vaksinasjonsprogrammet har forekomsten av IPD forårsaket av disse 13 bakterietypene falt i alle aldersgrupper. Om lag 24 prosent av alle IPD-tilfeller i Norge, og kun 20 prosent av IPD-tilfellene hos personer eldre enn 65 år, skyldes bakterietyper som inngår i Prevenar 13. Prevenar 13 anbefales derfor ikke som eneste pneumokokkvaksine til personer med risiko for IPD. Begrenset tilgang på Pneumovax påvirker ikke anbefalinger vedrørende bruk av Prevenar 13. Prevenar 13 anbefales ikke som erstatning for Pneumovax. Dersom personer i risikogruppene kun vaksineres med Prevenar 13 bør de få Pneumovax når vaksinen blir tilgjengelig.