Inneklima

FHI avvikler arbeidet med inneklima i løpet av 2023. Informasjon om dette temaet vil derfor ikke bli oppdatert på nettsidene våre framover. Artiklene vi har på inneklima vil foreløpig være søkbare i vårt historiske arkiv.