Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Rehabiliteringsinstitusjoner»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Rehabiliteringsinstitusjoner

Artikkel i nettpublikasjon

Råd til rehabiliteringsinstitusjoner ved covid-19

Høy vaksinasjonsdekning og mange som har gjennomgått infeksjon, innebærer at pasienter og ansatte i stor grad er beskyttet mot alvorlig sykdom med SARS-CoV-2. Det er derfor mindre behov for særskilte tiltak for å begrense smitte. Men det er fortsatt behov for å opprettholde beredskap for håndtering av pandemien i helsetjenesten.

Høy vaksinasjonsdekning og mange som har gjennomgått infeksjon, innebærer at pasienter og ansatte i stor grad er beskyttet mot alvorlig sykdom med SARS-CoV-2. Det er derfor mindre behov for særskilte tiltak for å begrense smitte. Men det er fortsatt behov for å opprettholde beredskap for håndtering av pandemien i helsetjenesten.


Innhold på denne siden

Det anbefales at rehabiliteringsinstitusjoner å normalisere drift og følge lokale infeksjonskontrollprogram som skal være oppdatert og kjent for alle ansatte. I henhold til Regjeringens strategi og beredskapsplan for håndteringen av covid-19-pandemien må helsetjenesten kunne mobilisere, oppskalere og håndtere bølger av covid-19 samtidig med håndtering av andre tilstander og sykdommer som kan oppstå. Basert på lokale forhold må ledelsen vurdere om det er spesifikke covid-19 råd eller forsterkede covid-19 smitteverntiltak som bør videreføres.

Det bør foreligge systemer for testing av pasienter som er syke , samt testing for å avdekke utbrudd.

Rehabiliteringsinstitusjoner bør vektlegge høy etterlevelse av basale smittevernrutiner i tillegg til å sikre at ansatte er kjent med bruk av personlig beskyttelsesutstyr i kontakt med pasienter. Ansatte bør holde seg hjemme når man er syk, og bruke munnbind når man har lette forkjølelses/ luftveissymptomer eller har restsymptomer. Regjeringens anbefaling om å benytte munnbind ved nær pasientkontakt er fortsatt gjeldene, men lokale vurderinger kan gjøres.

Ansvar

Rehabiliteringsinstitusjonen er selv ansvarlig for at drift skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk og er pålagt å ha et infeksjonskontrollprogram. Ledelsen bør sikre at infeksjonskontrollprogrammet er oppdatert og kjent av alle ansatte. 

Ledelsen er ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern og plassere ansvar for ulike oppgaver innen smittevern.

For rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med spesialisthelsetjenesten, bør råd til spesialisthelsetjenesten legges til grunn for utarbeidelse av smittevernråd lokalt og eventuelt i samarbeid med regionalt kompetansesenter i smittevern for gjeldende helseregion.

Rehabiliteringsinstitusjoner som er privat drevet kan vurdere å benytte Råd til kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner for utarbeidelse av smittevernråd lokalt og eventuelt i samarbeid med kommunelege.

Smitteforebyggende tiltak

Ansatte som har nyoppståtte luftveissymptomer følger råd om nyoppståtte luftveissymptomer. Pasienter med nyoppståtte luftveissymptomer og som har SARS-CoV-2 bør om mulig skrives ut til hjemmet inntil man er frisk eller symptomene er i tilbakegang. Dersom hjemreise ikke er mulig, bør pasienten isoleres ut sykdomsperioden og som en tommelfingerregel minimum 3-4 døgn etter symptomdebut.

Ved all pasientkontakt følges råd for bruk av personlig beskyttelsesutstyr. Det må sikres at beskyttelsesutstyr er tilgjengelig, og at de ansatte har fått opplæring i bruk.

Pasienter i risikogruppe

Rehabiliteringsinstitusjonen bør før innleggelse avklare om pasienter er i risikogruppe for alvorlig forløp av covid-19 og få informasjon om forebyggende tiltak. Se; Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende   

Besøk

Det bør tilrettelegges for besøk til pasienter.

Forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko

Ledelsen beslutter når og hvilke forsterkede smitteverntiltak som skal iverksettes. Rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med spesialisthelsetjenesten, bør vurdere å følge forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko for spesialisthelsetjenesten.

For rehabiliteringsinstitusjoner som er privat drevet, bør vurderingen om å innføre forsterkede smitteverntiltak gjøres i tett samarbeid med smittevernansvarlig kommunelege/bydelsoverlege der rehabiliteringsinstitusjonen er plassert. Råd om forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner kan vurderes.

Tiltak ved utbrudd eller uventet smitte

Tidlig identifisering av tilfeller blant syke pasienter for å få påvist smitte, kan være avgjørende for å begrense omfanget av et utbrudd. Ytterligere spørsmål om utbrudd, bør ledelsen kontakte smittevernansvarlig kommunelege/bydelsoverlege for veiledning.

Historikk

11.04.2022: Oppdatert råd om isolering.

08.04.2022: Oppdatert råd rundt bruk av munnbind.

07.04.2022: Råd revidert i henhold til Regjeringens strategi og beredskapsplan for håndteringen av covid-19-pandemien, og man skal opprettholde beredskap for håndtering av pandemien. Man skal holde seg hjemme eller være isolert til man er frisk, og følge reviderte råd om nyoppståtte luftveissymptomer.

24.03.2022: 24.03.2022: Råd om å gradvis følge lokale infeksjonskontrollprogram. Vurdere behov for videreføring av covid-19 spesifikke tiltak lokalt. Språkvask og sletting av tekst.

12.02.2022: Oppdatert råd i henhold til nasjonale råd. Språkvask, oppdatert lenker og satt inn nye lenker til andre artikler.

04.01.2022: Oppdatert innledning med anbefaling om å følge forsterkede smitteverntiltak. Generell språkvask.

27.12.2021: Ny innledning i henhold til nasjonale råd, slettet tekst, generell språkvask og sjekket lenker.

03.12.2021: Pga. økende smitte i befolkningen/nye virusvarianter er det behov for å oppdaterte Råd til rehabiliteringsinstitusjoner (tidligere arkivert). Generell språkvask. Oppdaterte lenker og introduksjon. TISK ved omikronvarianten. Anbefalt koronavaksine, inkludert oppfriskningsdose til ansatte.

25.09.2021: Arkivert.

19.08.2021: Endret tekst i innledningen.

15.07.2021: Satt inn likelydende innledning som for de andre helsetjenestene. Mindre redigering av tekst. Satt inn lenker og kontrollert lenker i dokumentet.

12.04.2021: 

  • Endring av tekst
  • Nytt avsnitt om å benytte hhv råd til spesialisthelsetjenesten og råd til sykehjem
  • Satt inn nye hyperlenker til andre råd på nettsiden
  • Et nytt avsnitt om forsterkede smitteverntiltak

07.01.2021: Nytt avsnitt om Forsterkede smitteverntiltak.

24.07.2020: Nytt: presiserer at rehabiliteringsinstitusjoner er pålagt å ha infeksjonskontrollprogram (IKP). Fjernet tekst om mal for smittevernveileder da dette dekkes av IKP. Oppdatert flere lenker og satt inn nye. Flyttet 2 avsnitt: Kontakt, pleie og stell av pasienter og Bassengtrening. Fjernet tekst om at pasienter i risikogruppe ev. må utsette opphold i rehabiliteringsinstitusjoner.

27.05.2020: Oppdatert besøksråd.

18.05.2020: Fjernet to kulepunkt om antall besøkende samt protokollføring for besøk, under avsnittet "Besøkende".