Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Steder hvor mange bor (asylmottak, hybelhus, brakker, fengsel, båter etc.)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Steder hvor mange bor (asylmottak, hybelhus, brakker, fengsel, båter etc.)

Artikkel i nettpublikasjon

Råd til steder hvor mange bor (asylmottak, hybelhus, brakker, fengsel, båter etc.)

Publisert Oppdatert

Artikkelen gir råd om smitteforebygging på steder hvor mange bor (asylmottak, hybelhus, brakker, fengsel, båter etc.).

Artikkelen gir råd om smitteforebygging på steder hvor mange bor (asylmottak, hybelhus, brakker, fengsel, båter etc.).


Innhold på denne siden

Generelle råd

Generelle smittevernråd som gjelder i alle situasjoner:

 • Syke personer bør holde seg for seg selv og ha la terskel for å teste seg.
 • God hånd- og hostehygiene og godt renhold.
 • I utgangspunktet bør alle holde avstand til andre utenom de en bor med. Minst en meter avstand er hovedregelen. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsning og klemming.
 • Beskyttede skal følge de samme rådene som andre ute i samfunnet. I privat sammenheng kan beskyttede ha nær sosial omgang (under 1 meter) med andre beskyttede, personer de bor sammen med og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen. Beskyttede omfatter de som er fullvaksinerte, de som har fått 1. vaksinedose (etter 3-15 uker) og personer som har gjennomgått covid-19 infeksjon i løpet av de siste 12 månedene.

Les mer om råd til fullvaksinerte, beskyttede og risikogrupper:

Spesielle utfordringer der mange bor tett

I situasjoner der mange bor tett kan det være særlig vanskelig å overholde de generelle smitteverntiltakene. Det er ofte liten plass og flere deler fasiliteter som kjøkken, bad og oppholdsrom. Dette kan gjøre det vanskelig å holde avstand og begrense antallet kontakter. Det kan også være begrensede muligheter til isolasjon og karantene.

Smittespredning skjer primært innendørs der flere mennesker befinner seg nær hverandre. Man har sett flere store utbrudd i boliger hvor personer  som ikke er vaksinert deler soverom og der folk generelt lever tett. Eksempel på dette er på cruise-båter, brakker og i fengsel. Andre steder som kan være sårbare for utbrudd er anlegg der arbeidere bor på arbeidsplassen (for eksempel i brakkerigger) ved asylmottak og på internat.

Smitterisikoen øker med økende antall som bor sammen og med antall uvaksinerte personer. Hvis flere grupper deler innkvartering, vil smitte hos en person lettere kunne spre seg. Opprettholdelse av adskilte grupper kan derfor være nødvendig. En inndeling i grupper vil også begrense antallet nærkontakter som må testes og/eller i karantene rundt et tilfelle.

Risiko for smitte er høyest i små rom med dårlig ventilasjon. Risikoen øker også med oppholdstiden. Økt avstand og færre nære kontakter er to sentrale smittereduserende tiltak i håndteringen av koronapandemien. I samfunnet er de generelle føringene at man skal begrense kontakt utover de man bor sammen med. Disse føringene bør videreføres i settinger der mange bor tett, så langt det er mulig.

Planlegging

For å unngå, eller redusere, smittespredningen i innkvarteringer der mange bor tett kreves aktiv overvåking, testing, tidlig smittesporing, god etterlevelse av råd og tydelig kommunikasjon (over tid). Ansvarlige for innkvartering bør gjøre en risikovurdering og utarbeide en plan for hvordan innkvarteringen skal organiseres og for hvordan isolering av syke og karantenesetting av nærkontakter best kan skje i aktuelle lokaler. Folkehelseinstituttet har laget en mal som kan brukes som utgangspunkt for å utarbeide egne smittevernveiledere tilpasset sin aktivitet. Folkehelseinstituttet har også utarbeidet råd for sektorer der arbeiderne bor på arbeidsplassen.

Praktiske smittevernråd

Vaksinasjon 

Innkvartering

 • Av smittevernhensyn bør så få som mulig innkvarteres per boenhet (en boenhet er definert som en leilighet eller en del av et bygg som inneholder soverom, bad/toalett og kjøkken). Helst bør det ikke være mer enn fem personer og maksimum 10 personer per boenhet. Disse bør være de samme over tid.
 • Det anbefales enerom, men som unntak kan det innkvarteres inntil fem personer på samme soverom ved kortvarig innkvartering eller tette familiebånd (for eksempel foreldre og små barn).
 • De mest risikoutsatte bør ha eget bad, toalett og kjøkken eller eventuelt få maten levert.
 • Der mange bor sammen, for eksempel i asylmottak, studentboliger eller brakkebyer, bør man dele opp boligen/bygget, slik at kun mindre grupper (maks 5-10) bruker de samme fellesområdene samtidig.
 • Hvis en gruppe deler fellesarealer og kjøkken/bad med andre grupper, må det etableres rutiner som ivaretar avstandskrav, og sikrer forsvarlig rengjøring mellom hver gang arealene brukes (se eksempel under).
 • Hvis personer som ankommer Norge skal i innreisekarantene samtidig og må dele innkvartering, bør man unngå at de deler innkvartering med andre som allerede har vært innkvartert en stund. De som er i innreisekarantene bør også unngå å være i kontakt med hverandre, slik at de ikke smitter hverandre i karantenetida. Se Egnet sted for karantene.

Fellesareal

Unntaksvis hvis mange ulike grupper, som ikke er vaksinert må dele kjøkken eller bad, bør:

 • Spisetidene spres over et større tidsrom.
 • Eventuelle ansatte bør fordeles på gruppene og ikke ha kontakt med alle hvis mulig.
 • Hver gruppe setter seg samlet i spiseområdet, med minimum to meter til neste gruppe.
 • God ventilasjon sikres. Dette kan gjøres ved å åpne dører og vinduer for utlufting, både før og etter bruk.
 • Sikre godt renhold:

Ventilasjon

 • Øk ventilasjonen i dårlig ventilerte rom. Forøvrig bør bruk og vedlikehold av ventilasjon følge vanlige rutiner. Å øke graden av ventilasjon i allerede godt ventilerte rom anbefales ikke. 
 • I rom som mangler ventilasjonsanlegg: Lufting via åpne vinduer eller dører i 15 minutter før bruk kan ha god effekt. Lufting anbefales også mellom bruk av ulike grupper. 

Særskilt rettet mot asylmottak:

UDI har selv utarbeidet en smittevernveileder for asylmottak der FHI har gitt innspill: 

Historikk

25.09.2021: Arkivert

17.09.2021: Generell oppdatering med oppdatering om vaksinering og immunitet. Endring av rekkefølge i Praktiske smittevernråd. Korting av råd særskilt rettet mot asylmottak.

28.05.2021: Lagt til råd for personer som er beskyttet og vaksinert og presiseringer for ventilasjon. Ellers språklige oppdateringer.

23.03.2021: Lagt ved lenke til UDIs smittevernveileder for asylmottak