Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Unntak for meldeplikt fra lege til MSIS for covid-19 fra 22. desember 2021»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Unntak for meldeplikt fra lege til MSIS for covid-19 fra 22. desember 2021

Melding

Unntak for meldeplikt fra lege til MSIS for covid-19 fra 22. desember 2021


Denne meldingen er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Folkehelseinstituttet har gjennom pandemien hatt stor nytte av innsendte MSIS-meldinger. I tillegg til informasjonen laboratoriene sender, har særlig opplysninger om smittested, nærkontakt og antatt eksponeringssted gitt viktig kunnskap til den fortløpende overvåkingen av pandemien i landet, og for evalueringen av iverksatte tiltak. MSIS-forskriften § 2-1 annet ledd gir dataansvarlig mulighet til å unnta meldeplikt for enkeltsykdommer fra leger. 

– Pandemien er nå i en fase med stor smittespredning, og vi ser at det behov for å minske arbeidsbelastningen til leger i primær- og spesialisthelsetjenesten, og vi har nå konkludert med at det i den nåværende situasjonen er korrekt å unnta leger for meldeplikt for covid-19, i tråd med MSIS-forskriften § 2-1 andre ledd, sier Karianne Johansen, avdelingsdirektør i avdeling for smittevernregistre i FHI.  

Unntaket for meldeplikt gjelder ikke for tilfeller som oppfyller meldingskriterier for Multisystem inflammatorisk syndrom assosiert med covid-19 hos barn og unge (MIS-C,) eller for covid-19 relaterte innleggelser i sykehus og covid-19 relaterte dødsfall. For kommuner som har automatisert innmelding til MSIS fra de kommunale smittesporingsløsningene via FIKS klinikermelding, vil det fortsatt være mulig å melde inn, selv om plikten bortfaller. 

Dersom det på et senere tidspunkt vil være behov for klinikermeldinger for covid-19 vil vi i så fall kommunisere dette og begrunnelse det tydelig til leger og laboratorier.  

Unntaket for meldeplikt gjelder fra 22. desember 2021.