Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel

Vaksine mot virussykdommen skogflåttencefalitt

Sommeren er sesong for flått og smitte med flåttbåren sykdom. I Norge kan flått hovedsakelig overføre to ulike sykdommer, borreliose og skogflåttencefalitt (hjernebetennelse med et virus som kan overføres fra flåttbitt). Det finnes en vaksine som kan beskytte mot skogflåttencefalitt.

Den vanligste flåttbårne sykdommen er Lyme borreliose. Den skyldes en bakterie.  Folkehelseinstituttet får hvert år meldt i overkant av 300 tilfeller av Lyme borreliose, der de smittede har utviklet sykdomstegn av ulik alvorlighetsgrad. Flest tilfeller forekommer i kystområder på begge sider av ytre Oslofjord, Telemark og Agderfylkene. Sykdommen skal behandles med antibiotika. Det finnes ingen vaksine mot borreliose.

Den andre sykdommen flåtten kan bære med seg er skogflåttencefalitt, som skyldes et virus (TBE-viruset). TBE-viruset kan gi alvorlig sykdom i form av hjernebetennelse. Denne sykdommen forekommer mange steder i Europa og har i de senere år etablert seg også i kystdistriktene i Sør-Norge. Likevel er forekomsten fortsatt lav i Norge. Folkehelseinstituttet har siden 1998 fått meldt 44 tilfeller av sykdommen hvor pasienten er antatt smittet i Norge. Alle de syke er antatt smittet i kystkommuner i Agderfylkene, Telemark eller Vestfold (se figur)

TBE-kart.jpg

Figur: Meldte tilfeller av skogflåttencefalitt meldt MSIS, Folkehelseinstituttet 1998-2009 med antatt smittested Norge

Vaksine mot skogflåttencefalitt

Vaksinen mot skogflåttencefalitt (TBE-vaksinen) har en beskyttelseseffekt på om lag 95 % mot skogflåttencefalitt etter fullført grunnvaksinasjon (3 doser). Denne vaksinen har tidligere hovedsakelig blitt gitt til personer som skal oppholde seg mye i skog og mark i land med mer sykdom enn i Norge.

Det er fortsatt relativt lav forekomst av sykdommen i Norge, men det kan vurderes å gi TBE-vaksine til personer som ferdes mye i skog og mark og som erfaringsmessig ofte blir bitt av flått i områdene der det er kjent forekomst av TBE-virus. Dette gjelder kommunene:

  • Aust-Agder: Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad og Lillesand
  • Vest-Agder: Kristiansand, Søgne, Mandal, Lindesnes, Lyngdal, Farsund og Flekkefjord
  • Telemark : Kragerø, Bamble, Porsgrunn
  • Vestfold: Larvik

Det er de siste årene også blitt  registrert skogflåttencefalitt i Fjällbacka og Grebbestadområdet  i Bohuslän i Sverige. Svenske helsemyndigheter anbefaler at personer som bor fast eller om sommeren eller som ferdes mye i skog og mark i disse områdene tilbys vaksine.

Vaksine anbefales vanligvis ikke ved vanlige turistreiser til endemiske områder i utlandet, men til reisende som skal oppholde seg i skogsområder (f. eks. i forbindelse med orienteringsløp, skogsarbeid, fottur eller camping) i områder hvor sykdommer er endemisk. Dette gjelder. Sentral- og Øst-Europa, Baltikum, Åland, Bornholm, Nordvest-Russland, samt Østersjøkysten og andre områder på vestkysten i Sverige. Om mulig bør man undersøke med lokale kontakter om vaksinasjon er nødvendig.

Vaksinen settes med sprøyte i overarmen (intramuskulært i deltoidområdet) og kan gis til personer over 1 år. Grunnvaksinasjon består av 2 doser med 1 - 3 måneders intervall. Intervallet mellom 1. og 2. dose kan reduseres til 14 dager hvis det er behov for rask beskyt­telse. Tredje dose gis etter 5 - 12 måneder (før neste sesong). Ved behov for fortsatt beskyttelse gis en oppfriskningsdose med TBE-vaksine etter 3 år og deretter hvert 3-5. år. Generelt bør intervallet for boosterdose ikke overstige 3 år for personer eldre enn 60 år.

Vaksinen har ingen virkning på bakteriesykdommen Lyme borreliose.

Unngå flåttbitt

Det viktigste forebyggende tiltaket mot begge disse sykdommene er å bruke lange bukser og være godt tildekket ved anklene når man ferdes på områder med mye flått. Gå på stier i stedet for på steder med høyt gress, lyng og kratt. Bruk av insektmidler med dietyltoluamid på hud og klær reduserer antall flått som fester seg. Det er som regel ikke mulig å foreta en bekjempelse av flått i naturen. For å redusere forekomsten av flått kan det hjelpe noe hvis man fjerner høyt gress, busker og kratt.

Fjern flått fra hud og klær

Etter ferdsel i områder med mye flått bør man inspisere huden, spesielt hos barn. Likeledes bør man lete etter flått på tøyet, også på vrangen. Det anbefales å dusje for å skylle bort flått som ikke har festet seg. Flått fjernes best ved å trekke den rett ut ved hjelp av pinsett eller fingre. Smøring med fett eller bruk av eter anbefales ikke.

Antibiotika - mot bakterieinfeksjonen Lyme borreliose

Den bakterielle infeksjonen Lyme borreliose kan behandles med antibiotika. Det anbefales ikke rutinemessig antibiotikabehandling etter flåttbitt, men dersom man utvikler feber, utslett eller sår i bittområdet den første måned etter flåttbittet, bør lege kontaktes.

Lyme borreliose kan også gi mer alvorlige og langvarige symptomer, som feber, influensaliknende plager, hodepine, leddsmerter og ansiktslammelse til dels lenge etter bittet. Personer med slike plager må også oppsøke lege for videre utredning.