Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Vaksine mot tyfoidfeber - publikumsinformasjon

Publisert Oppdatert


Tyfoidvaksine anbefales til personer som skal oppholde seg i strøk der tyfoidfeber er utbredt og risikoen for smitte er stor.


Det finnes to tilgjengelige vaksiner. Den ene vaksinen består av levende, svekkede bakterier og gis som kapsler som skal svelges hele (oral vaksine). Den orale vaksinen gis som 3 doser i løpet av 5 dager. Den andre vaksinen gis med sprøyte og består av deler av bakteriens sukkerkapsel bundet til protein. Begge vaksinene gir beskyttelse hos ca. 70 % av de vaksinerte og beskyttelsen inntrer 2 uker etter avsluttet vaksinasjon.

Om sykdommen tyfoidfeber

Tyfoidfeber er forårsaket av en bakterie som overføres direkte fra person til person eller via forurenset mat og drikke. Sykdommen forekommer i de fleste land utenfor Vest-Europa, spesielt i Afrika, Sør-Amerika og Asia.

Tyfoidfeber er en alvorlig infeksjon som gir langvarig feber. Andre vanlige symptomer er hodepine, trøtthet, utslett, kvalme og forstoppelse eller diaré. I noen tilfeller kan blødninger eller sprukket tarm forekomme. Dødeligheten er 10 % uten medisinsk behandling og 1 % med medisinsk behandling.

Hvem bør vaksinere seg?

Tyfoidvaksiner anbefales til personer som skal reise til strøk hvor tyfoidfeber er utbredt. Risikoen for smitte øker ved nær kontakt med lokalbefolkningen og med økende lengde på oppholdet.

Før vaksinasjon

Den orale vaksinen skal ikke tas av personer med:

 • Kjent allergi mot innholdsstoffer i vaksinen
 • Alvorlig reaksjon på tidligere dose av samme vaksine
 • Immunsvikttilstand eller behandling med legemidler som påvirker immunsystemet
 • Alder under 5 år, fordi effekt og sikkerhet hos så små barn ikke er godt nok undersøkt
 • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38 °C
 • Bruk av antibiotika og visse malariamidler fordi de kan ødelegge effekten av vaksinen
 • Akutt tarmsykdom

Injeksjonsvaksinen (som gis med sprøyte) skal ikke tas av personer med:

 • Kjent allergi mot innholdsstoffer i vaksinen
 • Alvorlig reaksjon på tidligere dose av samme vaksine
 • Alder under 2 år, fordi denne type vaksine har dårlig effekt hos så små barn
 • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38 °C

Tyfoidvaksine skal i prinsippet ikke gis til gravide. Hvis en gravid likevel reiser til et område med høy risiko for tyfoidfeber kan vaksine gis hvis risikoen ved tyfoidfeber anses som større enn risikoen ved å vaksinere.

Etter vaksinasjon

De fleste barn og voksne får liten eller ingen reaksjon etter vaksinasjon. Feber over 39  °C og/eller nedsatt allmenntilstand kan være tegn på alvorlig sykdom og behøver ikke være en reaksjon på vaksinen. Kontakt derfor alltid lege hvis du er bekymret.

Bivirkninger

Mulige bivirkninger til den orale vaksinen er:

 • Magesmerter, kvalme, diaré (sjelden)

Mulige bivirkninger til injeksjonsvaksinen er:

 • Lokalreaksjon med rødhet, smerte og hevelse
 • Feber (sjelden)
 • Allergiske reaksjoner (sjelden)

Fullstendig oversikt over mulige bivirkninger etter vaksinasjon finnes i pakningsvedlegget som følger vaksinen, og på nettsidene til Statens legemiddelverk.

Mer informasjon: