Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Vaksine mot skogflåttencefallitt (TBE) - publikumsinformasjon

Publisert Oppdatert


Skogflåttencefalittvaksine anbefales til personer som ofte blir bitt av flått og skal oppholde seg i skog og mark der det er risiko for smitte med TBE-virus (som kan forårsake hjernebetennelse).Vaksinen består av virus som er dyrket på kyllingfosterceller og som er drept med formalin. Skogflåttencefalittvaksinen settes med sprøyte. Beskyttelse er avhengig av antall doser. Grunnvaksinasjon består av to doser med 1-3 måneders intervall. Tredje dose gis etter 5-12 måneder (før neste sesong) ved behov for fortsatt beskyttelse. Oppfriskningsdoser er nødvendig for vedvarende beskyttelse.

Vaksinen beskytter bare mot skogflåttencefalitt, ikke mot flåttbitt eller andre flåttbårne infeksjoner som for eksempel borreliainfeksjon.

Om sykdommen skogflåttencefalitt

Skogflåttencefalitt skyldes et virus som overføres via flåttbitt. Forekomsten av sykdommen er fortsatt lav i Norge. 

De fleste som smittes med skogflåttencefalittvirus, merker ingen tegn til sykdom. Hos dem som blir syke vil symptomene oftest begynne med feber, hodesmerter og muskelsmerter. Ofte forsvinner symptomene, men kommer tilbake etter noen dager. Personen får sterkere feber og hodesmerter, uvelhet, brekninger, nakkestivhet, muskelsmerter og dårlig allmenntilstand. Lammelser oppstår hos ca. 10 % av dem som får hjernebetennelse. De fleste blir friske igjen etter lang tid, mens noen får varige skader i nervesystemet. Dødeligheten hos dem som blir syke er ca. 1 % i Vest-Europa.

Hvem bør vaksinere seg?

Skogflåttencefalittvaksine anbefales til barn og voksne som ofte blir bitt av flått og skal oppholde seg mye i skog og mark der smittefaren forekommer. I Norge lever flåtten langs kysten nord til Bodø. Det er funnet TBE-virus i flått på ut­valgte steder langs hele kysten nord til Helgeland. Der det finnes TBE-infisert flått er det en mulig risiko for smitte til menneske ved flåttbitt, men det er kun meldt om TBE-smitte til mennesker i kystområder i Agderfylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud. Vaksinen anbefales til skogsarbeidere og landbruksarbeidere i disse områdene, og kan også være aktuell for orienteringsløpere og personer som skal gå på fottur eller ligge i telt.

Før vaksinasjon

Vaksinen skal ikke tas av personer med:

  • Alvorlig reaksjon på tidligere dose av samme vaksine.
  • Kjent allergi mot innholdsstoffer i vaksinen.
  • Alder under 1 år på grunn av manglende kunnskap om sikkerhet og effekt av vaksinen hos så små barn.
  • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38 °C.

Skogflåttencefalittvaksine skal i prinsippet ikke gis til gravide. Hvis en gravid likevel reiser til et område med høy risiko for skogflåttencefalitt kan vaksinen likevel gis siden risikoen for skogflåttencefalitt anses som mye større enn risikoen ved å vaksinere.

Etter vaksinasjon

De fleste barn og voksne får liten eller ingen reaksjon etter vaksinasjon. Feber over 39 °C og/eller nedsatt allmenntilstand kan være tegn på alvorlig sykdom og behøver ikke være en reaksjon på vaksinen. Kontakt derfor alltid lege hvis du er bekymret.

Bivirkninger

Mulige bivirkninger til skogflåttencefalittvaksinasjon er:

  • Lokalreaksjoner med smerter, hevelse, rødhet på injeksjonsstedet.
  • Kortvarig feber, spesielt hos barn og spesielt etter 1. dose.
  • Sykdomsfølelse, tretthet, hodepine, smerter i kroppen.
  • Allergiske reaksjoner (sjelden).

Fullstendig oversikt over mulige bivirkninger etter vaksinasjon finnes i pakningsvedlegget som følger vaksinen, og på nettsidene til Statens legemiddelverk.