Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Vaksine mot røde hunder (Rubella) - publikumsinformasjon

Publisert Oppdatert


Gjennom barnevaksinasjonsprogrammet tilbys alle barn i Norge vaksinasjon mot røde hunder i form av MMR-vaksine. MMR-vaksine er en blandingsvaksine mot meslinger (Measles), kusma (Mumps) og røde hunder (Rubella).


 • Relaterte saker


Har du funnet en feil?

Vaksinasjonen består av en dose MMR-vaksine ved 15 måneders alder og en ny dose ved 11-12 års alder.

Over 90 % av de vaksinerte utvikler beskyttelse i løpet av 3-4 uker etter første vaksinasjon. Vaksinedosen ved 11-12 års alder gis for å sikre beskyttelsen av de siste 10 % og sikre langtidsbeskyttelse.

Rubellakomponenten i MMR-vaksinen er levende svekket rubellavirus som er dyrket i cellelinjer fra menneske. Vaksinen settes med sprøyte.

Den finnes ingen ren rubellavaksine i Norge.

Kort om sykdommen røde hunder

Røde hunder er en mild sykdom med feber, luftveissymptomer og utslett hos både barn og voksne. Hovne og ømme lymfeknuter i nakken er vanlig. Jenter i pubertetsalder og voksne kvinner kan få leddsmerter eller leddbetennelse i løpet av sykdommen.

Hvis en gravid kvinne som ikke er immun mot røde hunder smittes, kan sykdommen føre til alvorlige skader på fosteret. Risikoen for abort eller fostermisdannelser er over 50 - 80 % ved sykdom i første halvdel av svangerskapet. Vanligste smittemåte for gravide kvinner er kontakt med barn som har sykdommen. Det er derfor viktig at alle barn vaksineres. I noen tilfeller har uvaksinerte menn vært smittekilden.

Hvem bør vaksineres?

 • Alle barn i Norge tilbys vaksinasjon mot rødehunder gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.
 • Ved økt risiko for smitte kan spedbarn vaksineres fra 9 måneders alder. Dette kan være aktuelt før opphold i andre land med lavere vaksinasjonsdekning.
 • Kvinner i fruktbar alder som ikke er vaksinert eller har gjennomgått sykdommen.
 • Andre som ikke er vaksinert før eller har gjennomgått sykdommen. Dette gjelder spesielt innflyttere fra land med lav vaksinasjonsdekning, helsepersonell og barnehagepersonell.

Før vaksinasjon

MMR-vaksine skal ikke tas av mennesker med:

 • Alvorlig reaksjon på tidligere dose av samme vaksine
 • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38 °C
 • Alvorlig straksallergisk reaksjon mot neomycin
 • Nedsatt infeksjonsforsvar. HIVsmittete personer bør imidlertid vaksineres etter det vanlige barnevaksinasjonsprogrammet.
 • Alder under 9 måneder fordi effekt og sikkerhet ikke er undersøkt hos yngre barn
 • Tilført blodprodukter de siste tre måneder
 • Ubehandlet tuberkulose

Ingen av komponentene i MMR-vaksine er dyrket på egg, og personer som er allergiske mot egg kan vanligvis få MMR-vaksine.

MMR-vaksine skal ikke gis under graviditet. Kvinner som ammer kan få MMR-vaksine.

Etter vaksinasjon

De fleste barn og voksne får liten eller ingen reaksjon etter vaksinasjon. Feber over 39 °C og/eller nedsatt allmenntilstand kan være tegn på alvorlig sykdom og behøver ikke være en reaksjon på vaksinen. Kontakt derfor alltid lege hvis du er bekymret.

Bivirkninger

Mulige bivirkninger til MMR-vaksine er:

 • Kortvarige smerter, rødhet og hevelse på stikkstedet forekommer.
 • 1-2 uker etter vaksinasjonen vil noen barn få lette symptomer på de sykdommene det vaksineres mot, men dette forekommer hos færre enn 1 av 20. De vanligste symptomene er feber og utslett. Infeksjon med vaksinevirus er ikke smittsom. De komplikasjonene som forekommer når man har sykdommene, forekommer uhyre sjelden etter vaksinasjon.
 • Blekhet, uvelhet eller besvimelse etter vaksinasjon er vanligere hos store barn enn hos spedbarn, og skyldes nesten alltid at barnet reagerer på stikket/smertene eller situasjonen. 

Alle vaksiner kan i sjeldne tilfeller utløse en allergisk reaksjon i form av utslett og kløe raskt etter at vaksinen er gitt. I svært sjeldne tilfeller kan mer alvorlige allergiske reaksjoner oppstå. Helsepersonellet som er til stede er forberedt på å takle slike situasjoner.

Fullstendig oversikt over mulige bivirkninger etter vaksinasjon finnes i pakningsvedlegget som følger vaksinen, og på nettsidene til Statens legemiddelverk. 

Mer informasjon: