Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Vaksine mot polio (poliomyelitt) - publikumsinfomasjon

Publisert Oppdatert


Alle barn i Norge tilbys grunnvaksinering mot polio gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. Grunnvaksineringen består av tre doser poliovaksine i løpet av første leveår. Oppfriskningsdoser tilbys i skolealder. Beskyttelsen mot polio har begrenset varighet. Ved reise til land hvor poliosmitte forekommer anbefales det derfor at alle voksne tar oppfriskningsvaksine mot polio hvis det er gått mer enn 10-15 år siden sist.


Har du funnet en feil?

I Norge gis poliovaksine i sprøyte, og det er samme dosestørrelse for alle aldersgrupper. Poliovaksine finnes som enkeltvaksine og i kombinasjon med andre vaksiner. Vaksinen består av drepte poliovirus av de tre typene som kan gi sykdom hos mennesker.

Kort om sykdommen poliomyelitt (polio)

Polio er en virussykdom som vanligvis gir forkjølelsessymptomer, smerter i kroppen eller magesyke. I noen tilfeller gir den hjernebetennelse (encefalitt) eller varige lammelser. Dødsfall forekommer.

Før vaksinen kom i 1956, var det årlige polioepidemier i Norge der flere hundre barn og ungdommer fikk varige lammelser. Opptil 10 % døde. Poliovaksineringen i verden har vært så vellykket at Nord og Sør-Amerika ble erklært poliofritt i 1994. Europa ble erklært poliofritt i 2002. Sykdommen forekommer fremdeles i noen land i Afrika og Asia, og det har vært utbrudd også i Midtøsten. Uvaksinerte personer kan bli smittet under reiser og kan smitte andre uvaksinerte etter hjemkomst.

Hvem bør vaksineres?

  • Alle barn i Norge tilbys poliovaksinasjon gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.
  • Voksne som tidligere er grunnvaksinert bør ta én oppfriskningsdose mot polio hvis det er gått mer enn 10-15 år siden sist. Tidligere uvaksinerte må grunnvaksineres med tre doser. Vaksinen kan gis som kombinasjonsvaksine sammen med vaksine mot stivkrampe, difteri, og kikhoste.
  • Personer som skal reise til områder hvor polio forekommer og tidligere er grunnvaksinert mot denne sykdommen.
  • Personer som kan smittes med polio i forbindelse med sitt arbeid.
  • Andre personer som har økt risiko for poliosmitte i Norge (beboere på asylmottak).

Før vaksinasjon

Vaksinen skal ikke tas av mennesker med:

  • Alvorlig allergisk reaksjon på tidligere dose av samme vaksine. Det kan likevel være aktuelt å gi vaksinen under spesielt tilrettelagte forhold siden sykdommen det vaksineres mot er så alvorlig.
  • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38 °C.

Poliovaksine kan gis under graviditet dersom den gravide skal oppholde seg i et område hvor hun kan bli utsatt for poliosmitte. Det er ikke holdepunkter for at fosteret skades av poliovaksine.  

Etter vaksinasjon

De fleste barn og voksne får liten eller ingen reaksjon etter vaksinasjon. Feber over 39 °C og/eller nedsatt allmenntilstand kan være tegn på alvorlig sykdom og behøver ikke være en reaksjon på vaksinen. Kontakt derfor alltid lege hvis du er bekymret.

Bivirkninger

Mulige bivirkninger til ren poliovaksine er:

  • Ømhet og rødhet på vaksinasjonsstedet.
  • Kortvarig feber (sjelden).
  • Allergisk reaksjon i form av elveblest (svært sjelden).

De ulike kombinasjonsvaksinene som inneholder poliovaksine kan ha et noe annet bivirkningsbilde på grunn av de andre vaksinene som gis samtidig. Oversikt finnes i pakningsvedlegget som følger vaksinen, og på nettsidene til Statens legemiddelverk.  

Mer informasjon: