Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Vaksine mot pneumokokksykdom - publikumsinformasjon

Publisert Oppdatert


I Norge er to ulike pneumokokkvaksiner tilgjengelig. De to vaksinene er bygget opp på litt ulik måte og beskytter også mot et ulikt antall pneumokokktyper (varianter av pneumokokk­bakterien). De to vaksinene har fått navn på bakgrunn av hvordan de er laget. Den ene kalles pneumokokkonjugatvaksine , den andre pneumokokk polysakkaridvaksine . Ingen av disse vaksinene er levende. Begge vaksinene gis med sprøyte.


 • Relaterte saker


Pneumokokkonjugatvaksine: Vaksinen består av deler av bakteriens sukkerkapsel (polysakkarid) bundet til protein.  Vaksinen beskytter mot 13 pneumokokktyper som til sammen forårsaker ca. 50 % av de alvorligste tilfellene av pneumokokksykdom i Norge. Den er spesielt utviklet for bruk hos spedbarn, men kan brukes i alle aldersgrupper. Alle barn i Norge tilbys pneumokokkonjugatvaksine  gjennom barnevaksinasjonsprogrammet i første leveår. Friske barn anbefales vanligvis ikke pneumokokkvaksine etter toårsalder. Personer i alle aldersgrupper med sykdommer/tilstander som gir økt risiko for alvorlig pneumokokksykdom kan ta denne vaksinen.  Hvor mange doser som trengs avhenger av alder. I barnevaksinasjonsprogrammet gis tre doser pneumokokkonjugatvaksine ved alder 3, 5 og 12 måneder. Ved vaksinasjonsstart i andre leveår (alder 12-23 måneder) anbefales to doser med minst to måneders mellomrom. Ved vaksinasjonsstart etter fylte to år, består vaksinasjonen av én dose.

Pneumokokk polysakkaridvaksine: Polysakkaridvaksinen består av renset kapselpolysakkarid fra 23 pneumokokktyper som til sammen forårsaker ca. 80 % av de alvorligste tilfellene av pneumokokksykdom i Norge. Denne vaksinen gir ikke beskyttelse hos barn under to år, men kan brukes til barn fra fylte to år, voksne og eldre. Vaksinen anbefales til personer med visse sykdommer/medisinske tilstander og til alle eldre (over 65 år). Vaksinasjonen består av én dose. Beskyttelsen vil reduseres over tid, vaksinering bør derfor gjentas etter ca. 10 år. 

Kort om pneumokokkinfeksjon

Det finnes mer enn 90 ulike typer av bakterien Streptococcus pneumoniae (pneumokokker). Bakteriene finnes normalt i neseslimhinnen hos barn og voksne, men forårsaker oftest ikke sykdom. Flere av disse bakteriene kan allikevel gi sykdom, oftest lungebetennelse, bihulebetennelse og mellomørebetennelse. Av og til kan infeksjonen få et alvorligere forløp, som blodforgiftning (sepsis) eller hjernehinnebetennelse (meningitt). De fleste tilfellene av alvorlig pneumokokksykdom forekommer hos de yngste barna, hos personer over 65 år og hos personer med visse sykdommer/medisinske tilstander, se nedenfor.

Hvem bør vaksineres?

 • Alle spedbarn i Norge tilbys pneumokokkonjugatvaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.
 • Alle friske eldre over 65 år anbefales pneumokokk polysakkaridvaksine.
 • Pneumokokk polysakkaridvaksine alene eller i kombinasjon med pneumokokkonjugatvaksine er aktuelt for barn fra toårsalder, voksne og eldre med visse sykdommer/medisinske tilstander, se tabellen nedenfor. Ved kombinasjon av de to vaksinetypene, bør konjugatvaksinen gis først og polysakkaridvaksinen minst åtte uker senere. Dette for å få best mulig virkning av de to vaksinene.

Pneumokokkvaksinasjon er aktuelt hos personer med følgende sykdommer/tilstander:

Vaksinasjon anbefales på gruppenivå:

 • manglende/ikke-fungerende milt
 • lekkasje av cerebrospinalvæske (væsken som omgir overflaten til hjernen og ryggmargen)
 • hivinfeksjon / AIDS
 • svikt i B-cellefunksjon (blodcelle som er viktig for immunforsvaret)
 • benmargstransplantasjon
 • blodkreft (leukemi, lymfom og myelomatose)
 • organtransplantasjon
 • cochleaimplantat (høreapparat operert inn i indre øre)
 • alder ≥ 65 år

Individuell vurdering av behov for vaksinasjon:

 • kronisk leversykdom
 • immunsvikttilstand (unntatt B-cellesvikt)
 • kreft (unntatt blodkreft)
 • kronisk nyresykdom
 • hjemløse og rusmisbrukere
 • Immunsvekkelse pga. medisiner eller behandling (unntatt ved organtransplantasjon)
 • diabetes mellitus
 • cøliaki
 • nedsatt ventilasjonskapasitet
 • kronisk lungesykdom
 • kronisk hjertesykdom
 • tidligere gjennomgått alvorlig pneumokokksykdom
 • alkoholisme
 • røyking
 • yrkesutøvelse med økt risiko (laboratoriepersonell og sveisere)

Før vaksinasjon

Vaksinene skal ikke tas av personer med:

 • Alvorlig allergisk reaksjon på tidligere dose av samme vaksine eller kjent allergi/overfølsomhet for innholdsstoffer i vaksinen.
 • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38 grader.
 • Pneumokokkonjugatvaksine skal ikke gis ved alder under 6 uker
 • Pneumokokk polysakkaridvaksine skal ikke gis ved alder under 2 år

Pneumokokkvaksine kan bare unntaksvis gis til gravide som tilhører en definert risikogruppe, og hvor utsettelse av vaksinasjon vurderes som uforsvarlig.

Etter vaksinasjon

De fleste får liten eller ingen reaksjon etter vaksinasjon. Feber over 39 grader og/eller nedsatt allmenntilstand kan være tegn på alvorlig sykdom og behøver ikke være en reaksjon på vaksinen. Kontakt derfor alltid lege hvis du er bekymret.

Bivirkninger

Vanligste bivirkninger til pneumokokkonjugatvaksine:

 • Spedbarn kan få symptomer som uro, irritabilitet, gråt, utilpasshet, søvnighet, nedsatt matlyst i 1-2 døgn etter vaksinasjon. Større barn og voksne kan få forbigående hodepine, svimmelhet, uvelhet eller generell sykdomsfølelse. Det kan være vanskelig å vite om slike symptomer skyldes vaksine eller noe annet.
 • Rødhet, hevelse, ømhet eller smerter på stikkstedet forekommer hos over 10 % av de vaksinerte, og kan vare noen dager.
 • Lett feber kan forekomme, hyppigst hos små barn.

Vanligste bivirkninger til pneumokokk polysakkaridvaksine:

 • Lokalreaksjon på stikkstedet i form av smerter, rødhet og hevelse. Risikoen for stor og smertefull lokalreaksjon er høyest ved revaksinasjon.
 • Feber første døgn etter vaksinasjon (sjelden).

Alle vaksiner kan i sjeldne tilfeller utløse allergisk reaksjon i form av utslett og kløe raskt etter at vaksinen er gitt. I svært sjeldne tilfeller kan mer alvorlige allergiske reaksjoner oppstå. Helsepersonellet som er tilstede er forberedt på å takle slike situasjoner.

Fullstendig oversikt over mulige bivirkninger etter vaksinasjon finnes i pakningsvedlegget som følger vaksinen, og på nettsidene til Statens legemiddelverk. 

Mer informasjon: