Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Vaksine mot meslinger - publikumsinformasjon

Publisert Oppdatert


Gjennom barnevaksinasjonsprogrammet tilbys alle barn i Norge vaksinasjon mot meslinger i form av MMR-vaksine. MMR-vaksine er en blandingsvaksine mot meslinger (Measles), kusma (Mumps) og rødehunder (Rubella).


 • Relaterte saker


Vaksinasjonen består av en dose MMR-vaksine ved 15 måneders alder og en ny dose ved 11-12 års alder.Over 90 % av de vaksinerte utvikler beskyttelse i løpet av 3-4 uker etter første vaksinasjon. Vaksinedosen ved 11-12 års alder gis for å sikre beskyttelsen av de siste 10 % og sikre langtidsbeskyttelse.

Meslingkomponenten i MMR-vaksinen er levende svekket meslingvirus som er dyrket i kyllingfosterceller i kultur. Vaksinen settes med sprøyte. Meslingvaksine gis vanligvis i form av MMR-vaksine. Ren meslingvaksine er ikke registrert i Norge, men vaksinen kan skaffes på spesielt godkjenningsfritak.

Kort om sykdommen meslinger

Meslinger er en virussykdom og er en av de mest smittsomme sykdommene vi kjenner. Sykdommen deles i to stadier. Det første stadiet har symptomer som forkjølelse, øyekatarr, lysskyhet, lett feber, ofte gjøende hoste og utslett i munnen. Andre stadium kjennetegnes av høy feber og utslett på kroppen. Utslettet begynner vanligvis i ansiktet, bak ørene og på halsen, og brer seg raskt til kroppen og armer og ben. Sykdommen varer en ukes tid. Meslinger er den alvorligste barnesykdommen. Virusinfeksjonen påvirker infeksjonsforsvaret, og gir stor risiko for ettersykdommer som ørebetennelse, bronkitt og lungebetennelse. Den viktigste grunnen for å vaksinere er imidlertid de alvorligste komplikasjonene: dødsfall og varig hjerneskade. Risikoen for komplikasjoner er høyere for tenåringer og voksne enn for barn etter første leveår. 

Hvem bør vaksineres?

 • Alle barn i Norge tilbys vaksinasjon mot meslinger gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.
 • Ved økt risiko for smitte kan spedbarn vaksineres fra 9 måneders alder. Dette kan være aktuelt før opphold i andre land med lavere vaksinasjonsdekning, inkludert flere land i Vest-Europa.
 • Uvaksinerte som utsettes for meslingsmitte. Vaksine gitt innen 72 timer etter smitte kan gi en viss beskyttelse.
 • Andre som ikke er vaksinert tidligere eller har gjennomgått sykdommen. Dette gjelder spesielt innflyttere fra land med lav vaksinasjonsdekning, helsepersonell og barnehagepersonell.

Før vaksinasjon

MMR-vaksine skal ikke tas av mennesker med:

 • Alvorlig reaksjon på tidligere dose av samme vaksine
 • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38 °C
 • Alvorlig straksallergisk reaksjon mot neomycin
 • Nedsatt infeksjonsforsvar. HIV smittete personer bør imidlertid vaksineres etter det vanlige barnevaksinasjonsprogrammet.
 • Alder under 9 måneder fordi effekt og sikkerhet ikke er undersøkt hos yngre barn
 • Tilført blodprodukter de siste tre måneder
 • Ubehandlet tuberkulose

Ingen av komponentene i MMR-vaksine er dyrket på egg, og personer som er allergiske mot egg kan vanligvis få MMR-vaksine.

MMR-vaksine skal ikke gis under graviditet. Kvinner som ammer kan få MMR-vaksine.

Etter vaksinasjon

De fleste barn og voksne får liten eller ingen reaksjon etter vaksinasjon. Feber over 39 °C og/eller nedsatt allmenntilstand kan være tegn på alvorlig sykdom og behøver ikke være en reaksjon på vaksinen. Kontakt derfor alltid lege hvis du er bekymret.

Bivirkninger

Mulige bivirkninger til MMR-vaksine er:

 • Kortvarige smerter, rødhet og hevelse på stikkstedet forekommer.
 • 1-2 uker etter vaksinasjonen vil noen barn få lette symptomer på de sykdommene det vaksineres mot, men dette forekommer hos færre enn 1 av 20. De vanligste symptomene er feber og utslett. Infeksjon med vaksinevirus er ikke smittsom. De komplikasjonene som forekommer når man har sykdommene, forekommer uhyre sjelden etter vaksinasjon.
 • Blekhet, uvelhet eller besvimelse etter vaksinasjon er vanligere hos store barn enn hos spedbarn, og skyldes nesten alltid at barnet reagerer på stikket/smertene eller situasjonen. 
 • Alle vaksiner kan i sjeldne tilfeller utløse en allergisk reaksjon i form av utslett og kløe raskt etter at vaksinen er gitt. I svært sjeldne tilfeller kan mer alvorlige allergiske reaksjoner oppstå. Helsepersonellet som er til stede er forberedt på å takle slike situasjoner.

Fullstendig oversikt over mulige bivirkninger etter vaksinasjon finnes i pakningsvedlegget som følger vaksinen, og på nettsidene til Statens legemiddelverk.

Mer informasjon: