Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Vaksine mot kusma - publikumsinformasjon

Publisert Oppdatert


Gjennom barnevaksinasjonsprogrammet tilbys alle barn i Norge vaksinasjon mot kusma i form av MMR-vaksine. MMR-vaksine er en blandingsvaksine mot meslinger (Measles), kusma (Mumps) og rødehunder (Rubella).


 • Relaterte saker


Har du funnet en feil?

Vaksinasjonen består av en dose MMR-vaksine ved 15 måneders alder og en ny dose ved 11-12 års alder.

Over 90 % av de vaksinerte utvikler beskyttelse i løpet av 3-4 uker etter første vaksinasjon. Vaksinedosen ved 11-12 års alder gis for å sikre beskyttelsen av de siste 10 % og sikre langtidsbeskyttelse.

Kusmakomponenten i MMR-vaksine er levende svekket kusmavirus dyrket i kyllingfosterceller i kultur. Vaksinen settes med sprøyte.

Det finnes ikke ren kusmavaksine i Norge.

Kort om sykdommen kusma

Kusma er en virussykdom. Infeksjonen gir ikke alltid symptomer, dette gjelder særlig de minste barna. To til tre uker etter smitte kan det oppstå symptomer som feber og hevelse av ørespyttkjertlene. Noen kan også få hevelse av andre spyttkjertler. Symptomer på hjernehinnebetennelse (meningitt) opptrer hos opptil 15 % av de syke. Hjernebetennelse i forbindelse med kusma er mer sjelden (kusmaencefalitt). Permanent døvhet kan i sjeldne tilfeller oppstå under sykdomsforløpet. Testikkelbetennelse er en vanlig komplikasjon som forekommer hos over 20 % av menn og gutter som får kusma etter puberteten. Testikkelbetennelse kan føre til nedsatt forplantningsevne og i sjeldne tilfeller kanskje til varig sterilitet. Kusma i de første 12 ukene av svangerskapet gir høy risiko for spontanabort. Gjennomgått sykdom gir livslang beskyttelse mot å få sykdommen på nytt.

Hvem bør vaksineres?

 • Alle barn i Norge tilbys kusmavaksinasjon gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.
 • Andre som ikke er vaksinert tidligere eller har gjennomgått sykdommen.

Før vaksinasjon

MMR-vaksine skal ikke tas av mennesker med:

 • Alvorlig reaksjon på tidligere dose av samme vaksine.
 • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38 °C.
 • Alvorlig straksallergisk reaksjon mot neomycin.
 • Nedsatt infeksjonsforsvar. HIV smittete personer bør imidlertid vaksineres etter det vanlige barnevaksinasjonsprogrammet.
 • Alder under 9 måneder, fordi effekt og sikkerhet ikke er undersøkt hos yngre barn.
 • Tilført av blodprodukter de siste tre måneder.

Kusmavaksinasjon (MMR) skal ikke gis under graviditet. Kvinner som ammer kan få MMR-vaksine.

Etter vaksinasjon

De fleste barn og voksne får liten eller ingen reaksjon etter vaksinasjon. Feber over 39 °C og/eller nedsatt allmenntilstand kan være tegn på alvorlig sykdom og behøver ikke være en reaksjon på vaksinen. Kontakt derfor alltid lege hvis du er bekymret.

Bivirkninger

Mulige bivirkninger til MMR-vaksine er (ren kusmavaksine finnes ikke i Norge):

 • Kortvarige smerter, rødhet og hevelse på stikkstedet forekommer. 
 • 1-2 uker etter vaksinasjonen vil noen barn få lette symptomer på de sykdommene det vaksineres mot, men dette forekommer hos færre enn 1 av 20. De vanligste symptomene er feber og utslett. Infeksjon med vaksinevirus er ikke smittsom. De komplikasjonene som forekommer når man har sykdommene, forekommer uhyre sjelden etter vaksinasjon.
 • Blekhet, uvelhet eller besvimelse etter vaksinasjon er vanligere hos store barn enn hos spedbarn, og skyldes nesten alltid at barnet reagerer på stikket/smertene eller situasjonen. 
 • Alle vaksiner kan i sjeldne tilfeller utløse en allergisk reaksjon i form av utslett og kløe raskt etter at vaksinen er gitt. I svært sjeldne tilfeller kan mer alvorlige allergiske reaksjoner oppstå. Helsepersonellet som er til stede er forberedt på å takle slike situasjoner.

Fullstendig oversikt over mulige bivirkninger etter vaksinasjon finnes i pakningsvedlegget som følger vaksinen, og på nettsidene til Statens legemiddelverk.

Mer informasjon: