Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Vaksine mot kopper - publikumsinformasjon

Publisert Oppdatert


Den svært smittsomme sykdommen kopper ble på grunn av vaksinasjon erklært utryddet i 1979. Vaksinen var en del av barnevaksinasjonsprogrammet frem til 1976. Viruset finnes fortsatt ved enkelte laboratorier og personer som arbeider med viruset i forskningssammenheng trenger koppevaksine.


Vaksinen består av levende kukoppevirus som er dyrket på hønseegg. Beskyttelsen oppnås etter en dose og varer i 5-10 år. Koppevaksinen settes med sprøyte med en spesiell teknikk.

Om sykdommen kopper

Koppevirus smitter fra person til person gjennom luftsmitte. Sykdommen begynner med høy feber, hodepine, ofte brekninger og smerter i rygg og øvre del av magen. Deretter utvikles et blemmelignende utslett over hele kroppen. Ved den alvorligste formen av sykdommen var dødeligheten rundt 30 %.

Hvem bør vaksinere seg?

Siden kopper er utryddet på verdensbasis tilbys i praksis koppevaksine kun til personer som arbeider med koppeviruset i forskningssammenheng. Det er aktuelt å vaksinere ved mistanke om koppesmitte. Hvis vaksinen gis til personer som man mistenker har vært utsatt for koppesmitte, må den settes innen en uke etter smittetidspunkt.

Før vaksinasjon

Vaksinen skal ikke tas av personer med:

 • Immunsvikttilstand. Kan skyldes sykdom som i seg selv gir immunsvikt, eller annen sykdom som behandles med medisiner som hemmer immunforsvaret.
 • Eksem
 • Straksallergisk reaksjon mot egg
 • Nærkontakt med personer med nedsatt infeksjonsforsvar eller eksem
 • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38°C

Vaksinen skal ikke gis til gravide.

Etter vaksinasjon

De fleste barn og voksne får liten eller ingen reaksjon etter vaksinasjon. Feber over 39 grader og/eller nedsatt allmenntilstand kan være tegn på alvorlig sykdom og behøver ikke være en reaksjon på vaksinen. Kontakt derfor alltid lege hvis du er bekymret.

Etter vaksinasjon vil det på stikkstedet utvikle seg en blemme, som sprekker og tørker inn til en skorpe. Skorpen faller av og etterlater seg et arr ved førstegangs vaksinasjon.

Bivirkninger

Mulige bivirkninger til koppevaksinasjon er:

 • Feber over 39° (opptil 50 %)
 • Generell følelse av uvelhet
 • Uspesifikt utslett i 2 - 4 dager
 • Hovne lymfeknuter nær vaksinasjonsstedet i 2 - 4 uker etter at såret har helet
 • Blemmer andre steder på kroppen

Sjeldne og alvorlige bivirkninger:

 • Øyeinfeksjon kan føre til blindhet
 • Utslett over hele kroppen
 • Alvorlig utslett, særlig hos personer med eksem
 • Alvorlig infeksjon i hele kroppen
 • Encefalitt (hjernebetennelse)
 • Død

Fullstendig oversikt over mulige bivirkninger etter vaksinasjon finnes i pakningsvedlegget som følger vaksinen, og på nettsidene til Statens legemiddelverk.

Se også: Arkiv-Koppevaksinasjon - Kapittel om koppevaksine i Vaksinasjonsboka for helsepersonell