Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Vaksine mot kolera - publikumsinformasjon

Publisert Oppdatert


Koleravaksinen kan være aktuell for reisende til områder hvor kolera er vanlig. De som blir syke av kolera får ikke symptomer av bakterien i seg selv, men av et giftstoff som skilles ut av den levende bakterien.


Koleravaksinen består av drepte kolerabakterier og en del av kolerabakteriens giftstoff som er behandlet på en slik måte at de ikke lenger er farlige. Vaksinen gir ca 85 % beskyttelse mot kolera og varer i 2 år. Koleravaksinen er en drikkevaksine. Vaksinasjon for voksne og barn over 6 år består av to doser med 1-6 ukers intervall, og vaksinasjon for barn fra 2-6 år består av 3 doser med 1-6 ukers intervall. Tilfredstillende beskyttelse oppnås ca. 1 uke etter basisvaksinasjon.

Om sykdommen kolera

Kolera skyldes en bakterie som kan gi alvorlig diarésykdom på grunn av et giftstoff den skiller ut. Sykdommen er utbredt i Afrika, Asia og Sør-Amerika.

Kolerabakteriene spres gjennom forurenset mat eller vann og kan smitte fra person til person gjennom forurensede hender. Symptomene på sykdommen er vanligvis få og milde. I enkelte tilfeller får sykdommen et plutselig og raskt forløp med voldsom diaré og væsketap. Noen ganger forekommer oppkast. Raskt tap av væske og salter kan føre til uttørking og sjokk, som igjen kan føre til død om man ikke får rask behandling.

Hvem bør vaksinere seg?

Koleravaksine er en reisevaksine for reisende til aktuelle områder i Afrika, Asia, Sør-Amerika som:

  • Skal leve under dårlige hygieniske forhold.
  • Mangler magesyre eller bruker syrenøytraliserende legemidler.
  • Skal jobbe som hjelpepersonell i krig eller naturkatastrofer.

Ved behov for vedvarende beskyttelse mot kolera anbefales revaksinasjon med en dose innen 2 år. Hvis det har gått mer enn 2 år siden siste vaksinering, bør basisvaksinasjon med to doser gjentas.

Før vaksinasjon

Vaksinen skal ikke tas av personer med:

  • Alvorlig reaksjon på tidligere dose av samme vaksine.
  • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38 °C.
  • Alder under 2 år fordi sikkerhet og effekt av vaksinen hos så små barn ikke er undersøkt.

Det er ikke gjort større studier på bruk av vaksinen til gravide, men det er ikke noe som tyder på at preparatet er farlig for gravide. Vaksinen kan derfor gis til gravide som vurderes å ha en høy smitterisiko for kolera siden alvorlig diaré hos mor vil utgjøre en betydelig risiko for svangerskapet.

Etter vaksinasjon

De fleste barn og voksne får liten eller ingen reaksjon etter vaksinasjon. Feber over 39 °C og/eller nedsatt allmenntilstand kan være tegn på alvorlig sykdom og behøver ikke være en reaksjon på vaksinen. Kontakt derfor alltid lege hvis du er bekymret.

Bivirkninger

Mulige bivirkninger til koleravaksinasjon:

  • Kortvarig kvalme og uvelhet kan forekomme.

Fullstendig oversikt over mulige bivirkninger etter vaksinasjon finnes i pakningsvedlegget som følger vaksinen, og på nettsidene til Statens legemiddelverk. 

Mer informasjon: