Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Vaksine mot kikhoste (Pertussis) - publikumsinformasjon

Publisert Oppdatert


Alle barn i Norge tilbys grunnvaksinering mot kikhoste gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. Grunnvaksineringen består av tre doser kikhostevaksine i løpet av første leveår. Oppfriskningsdoser tilbys i skolealder.


Kikhostevaksine er kun tilgjengelig i kombinasjon med andre vaksiner. Kikhostevaksinen i Norge består av ulike rensede komponenter fra kikhostebakterien. Vaksinen er ikke levende. Oppfriskningsvaksine til voksne har lavere styrke enn det som brukes til grunnvaksinering. Vaksinen settes med sprøyte.

Vaksine mot difteri, stivkrampe og kikhoste ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet i 1952, og i løpet av få år var den tatt i bruk i hele landet. I tillegg er mange menn vaksinert i forbindelse med militærtjeneste, også før 1952. Siden 2001 har norske barn fått tilbud om grunnvaksinering med en kombinasjonsvaksine som gir beskyttelse mot difteri, stivkrampe, kikhoste, polio og hemophilus influenza B (HiB).

Oppfriskningsvaksinen som brukes til skolebarn er også en kombinasjonsvaksine, og beskytter mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio. Siden beskyttelsen mot kikhoste har begrenset varighet anbefales det også at alle voksne tar oppfriskningsvaksine mot kikhoste ca. hvert 10. år.

Om sykdommen kikhoste (pertussis)

Kikhoste skyldes en bakterie som angriper luftveiene. Sykdommen er svært smittsom. Den overføres fra en person til en annen ved dråpesmitte. Inkubasjonsstiden, det vil si tiden fra man smittes til sykdommen bryter ut, er 5-21 dager. Kikhoste begynner som en forkjølelse som kan vare en ukes tid, etterfulgt av karakteristisk hoste (kiking) som kan vare opptil 2 - 3 måneder (også kalt ‘hundredagershoste’). Hosteanfallene kan ledsages av brekninger og pustebesvær, og det kan oppstå ulike komplikasjoner som lungebetennelse og ørebetennelse eller alvorlige lungeskader.Vekttap grunnet spisevansker under infeksjonen er ikke uvanlig. I noen tilfeller kan kikhoste også føre til hjernebetennelse og kramper. Sykdommen er alvorligst hos spedbarn. Personer som tidligere er vaksinert eller som har gjennomgått sykdommen kan få sykdommen igjen, men får da et mildere forløp og uten typiske symptomer (hoste uten kiking).

Hvem bør vaksineres?

  • Alle barn i Norge tilbys kikhostevaksinasjon gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.
  • Voksne bør ta én dose oppfriskningsvaksine mot kikhoste ca. hvert 10. år.
  • Voksne som ikke er grunnvaksinert, bør få grunnvaksinasjon bestående av tre doser kikhostevaksine med full styrke.

Før vaksinasjon

Vaksinen skal ikke tas av personer med:

  • Alvorlig reaksjon på tidligere dose av samme vaksine. Det kan likevel være aktuelt å gi vaksinen under spesielt tilrettelagte forhold siden sykdommen det vaksineres mot er så alvorlig.
  • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38 grader.
  • Nevrologisk sykdom som er under utredning, eller er i en fase med forverring av symptomene.

Kikhostevaksine ansees som trygg i svangerskapet. Vaksinen kan gis til ammende kvinner.

Etter vaksinasjon - bivirkninger

De fleste barn og voksne får liten eller ingen reaksjon etter vaksinasjon. Feber over 39 grader og/eller nedsatt allmenntilstand kan være tegn på alvorlig sykdom og behøver ikke være en reaksjon på vaksinen. Kontakt derfor alltid lege hvis du er bekymret.

Vanlige bivirkninger til kikhostevaksine:

  • Lokalreaksjon i form av rødhet, hevelse og smerter ved stikkstedet kan begynne fra timer til noen dager etter vaksinasjon.
  • Feber over 38 grader i løpet av første 1-2 døgn sees hos 5-10 % av de vaksinerte. Så høy feber som 40 grader sees hos under 1 %.
  • Uro, irritabilitet, uvelhet, søvnighet, apetittløshet i løpet av første 1-2 døgn etter vaksinasjon.

Sjeldne bivirkninger etter vaksinasjon kan være kramper (med eller uten feber) og straksallergiske reaksjoner.

Fullstendig versikt over mulige bivirkninger finnes i pakningsvedlegget som følger vaksinen, og på nettsidene til Statens legemiddelverk.

Mer informasjon: