Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Vaksine mot japansk encefalitt - publikumsinformasjon

Publisert Oppdatert


Japansk encefalittvaksine anbefales til personer som skal oppholde seg over tid i områder hvor det er risiko for å få japansk encefalitt (japansk hjernebetennelse). Den vaksinen som er tilgjengelig i Norge, heter Ixiaro.


Vaksinen består av inaktiverte (drepte) virus og settes med sprøyte. Vaksinen kan gis fra 2 måneders alder. Barn fra 2 måneder til 3 år skal ha halv dose. Primærvaksinasjon består av to doser med 4 ukers mellomrom. Hvis personer i alderen 18 – 65 år er seint ute med å starte vaksinasjon kan dosene gis med så kort mellomrom som 7 dager. Fire uker etter 2. dose har mer enn 95 % av de vaksinerte i alle aldersgrupper beskyttende antistoffnivåer. 

Hos voksne varer beskyttelse minst 1 år. Ved behov for beskyttelse lenger, kan en boosterdose gis etter 12-24 måneder. Hvor lenge beskyttelsen deretter varer, er ennå usikkert. For barn og ungdom varer beskyttelsen minst 7 måneder etter 2.dose. Behovet for boosterdoser er ikke klarlagt.

Om sykdommen japansk encefalitt

Japansk encefalitt skyldes et virus som overføres mellom dyr og mennesker ved myggstikk. Sykdommen forekommer i alle land i Sørøst-Asia. Reisende til Asia har liten risiko for å bli smittet, mindre enn 1 per 100 000 per måned ved kortvarige reiser til byer og turiststeder. Risikoen varierer imidlertid betydelig med årstid, sted og reisens varighet. Risikoen er høyest for dem som bor i lengre perioder på landsbygda i områder med rismarker og grisehold. 

De fleste smittede får ingen eller mild sykdom, men ca. 1 av 250-500 utvikler hjernebetennelse. Sykdommen begynner vanligvis med feber, hodepine, brekninger og ofte bevissthets­forstyrrelser. Etter hvert utvikles nakkestivhet, forvirring og kramper. Sykdommen kan i alvorlige tilfeller føre til lammelser og koma. Ved hjernebetennelse har sykdommen en dødelighet på 25 % eller mer, og nærmere 50 % får lammelser eller andre varige nerveskader.

Hvem bør vaksinere seg?

Japansk encefalittvaksine anbefales til personer som skal oppholde seg utenfor storby i 3-4 uker eller mer, eller ha gjentatte kortere opphold i områder hvor sykdommen er vanlig. Under spesielle forhold anbefales den også ved kortere opphold med økt risiko for smitte.

Før vaksinasjon

Vaksinen skal ikke tas av personer med:

  • Alvorlig reaksjon på tidligere dose av samme vaksine.
  • Kjent allergi mot innholdsstoff i vaksinen.
  • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38 °C.

Japansk encefalittvaksine skal som hovedregel ikke gis til gravide fordi det ikke finnes nok informasjon om sikkerhet og effekt av vaksinen til denne gruppen. Det kan unntaksvis likevel være aktuelt å vaksinere gravide som reiser til et område med pågående epidemi, siden det vil være en betydelig risiko for både mor og foster hvis mor får japansk encefalitt.

Etter vaksinasjon

De fleste barn og voksne får liten eller ingen reaksjon etter vaksinasjon. Feber over 39 grader og/eller nedsatt allmenntilstand kan være tegn på alvorlig sykdom og behøver ikke være en reaksjon på vaksinen. Kontakt derfor alltid lege hvis du er bekymret.

Bivirkninger

Mulige bivirkninger ved vaksinasjon med Ixiaro:

  • Lokalreaksjoner med rødhet, hevelse og smerter på stikkstedet.
  • Milde systemiske reaksjoner som hodepine, kvalme, svimmelhet, magesmerter, utslett, feber.

Fullstendig oversikt over mulige bivirkninger etter vaksinasjon finnes i pakningsvedlegget som følger vaksinen, og på nettsidene til Statens legemiddelverk.

Mer informasjon: