Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Vaksine mot HPV (Humant papillomavirus)

Publisert Oppdatert

Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

HPV-vaksine anbefales til jenter og unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon. Vaksinen kan også forebygge andre HPV-relaterte krefttyper som analkreft og vaginalkreft.HPV-vaksine anbefales til jenter og unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon. Vaksinen kan også forebygge andre HPV-relaterte krefttyper som analkreft og vaginalkreft.

Det finnes tre ulike vaksiner mot HPV-infeksjon. Vaksinene består av kunstig fremstilte partikler som likner deler av overflaten på ekte HPV-virus. Vaksinene er ikke levende, inneholder ikke virusarvestoff og kan ikke gi HPV-infeksjon.

Alle vaksinene beskytter mot HPV type 16 og 18. Dette er de to typene som oftest gir livmorhalskreft (ansvarlig for 70 % av tilfellene). Én av vaksinene beskytter også mot HPV type 6 og 11, som forårsaker 90 % av alle kjønnsvorter (kondylomer). Denne brukes i barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. I tillegg finnes det en vaksine som beskytter mot ni HPV-typer (type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, og 58).  Denne vaksinen er foreløpig ikke tilgjengelig i Norge.

Det er økende dokumentasjon på at HPV-vaksine også kan ha beskyttende effekt mot utvikling av forstadier til kreft som forårsakes av høyrisiko HPV typer i andre organsystemer (vulva/ vagina, endetarm).

HPV-vaksinen settes med sprøyte i overarmen. Det gis tre doser som settes i løpet av et år. De første kvinnene som fikk vaksinen for over 8 år siden har fremdeles god beskyttelse. Man regner med at vaksinen gir en meget langvarig effekt, kanskje livslang. Men vaksinen har ikke vært i bruk lenge nok til at man vet dette med sikkerhet.

Oppfølging av de vaksinerte over tid vil vise om det er nødvendig med en oppfriskningsdose (boosterdose) senere i livet for å forlenge beskyttelsen.

Hvem bør vaksinere seg?

HPV-vaksine anbefales til jenter og unge kvinner for å forebygge forstadier til livmorhalskreft og livmorhalskreft. HPV-vaksinen er også godkjent for gutter, men gutter tilbys ikke vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet. Siden HPV-vaksine virker forebyggende gir den best effekt når den gis før seksuell debut.

Vaksinen beskytter mot de HPV-typene vaksinen inneholder hos dem som ikke er smittet med disse virustypene fra før. Hos de fleste som blir smittet med HPV går infeksjonen over av seg selv. HPV-vaksine kan også beskytte mot en reinfeksjon, og man kan derfor ha nytte av vaksinen selv om man har hatt flere seksualpartnere. Det er ikke farlig å ta vaksinen om man allerede er smittet med HPV-typene som vaksinen beskytter mot.

Før vaksinasjon

Vaksinen skal ikke tas av personer med:

  • Kjent allergi mot innholdsstoffer i vaksinen
  • Alvorlig reaksjon på tidligere doser av samme vaksine
  • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38°C
  • Vaksinen anbefales ikke til gravide

Etter vaksinasjon

De fleste barn og voksne får liten eller ingen reaksjon etter vaksinasjon. Feber over 39°C og/eller nedsatt allmenntilstand kan være tegn på alvorlig sykdom og behøver ikke være en reaksjon på vaksinen. Kontakt derfor alltid lege hvis du er bekymret.

Bivirkninger

Bivirkninger ved HPV-vaksinasjon:

  • Lokalreaksjoner med smerter, rødhet, hevelse eller kløe på stikkstedet (mer enn 1 av 10)
  • Feber, hodepine, kvalme, oppkast, diaré, magesmerter eller utslett
  • Besvimelser etter vaksinasjon forekommer
  • Alvorlige straksallergiske reaksjoner er rapportert i sjeldne tilfeller.

Som ved all annen vaksinasjon er observasjon 20-30 minutter etter at vaksinen er gitt vanlig rutine. Hensikten med observasjonstiden er at den nyvaksinerte er i nærheten av et ansvarlig menneske som vet hvem som skal varsles og hvordan førstehjelp skal gis hvis en allergisk eller vasovagal reaksjon skulle oppstå. Fullstendig oversikt over mulige bivirkninger etter vaksinasjon finnes i pakningsvedlegget som følger vaksinen, og på nettsidene til Statens legemiddelverk.

Mer informasjon: