Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Vaksine mot hib (Haemophilus influenzae type b) - publikumsinformasjon

Publisert Oppdatert


Alle barn i Norge tilbys vaksinasjon mot Hib (Haemophilus influenzae type b) gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinasjonen består av tre doser Hib-vaksine i løpet av første leveår. Ved vaksinasjon etter 1-årsalder trengs bare én dose Hib-vaksine. Etter grunnvaksinasjon med tre doser, eller én vaksinedose i 2. leveår, oppnår 90-95 % langvarig beskyttelse.


Hib-vaksine er tilgjengelig som enkeltvaksine og som kombinasjonsvaksine. I barnevaksinasjonsprogrammet tilbys alltid Hib-vaksine i form av kombinasjonsvaksine. Hib-vaksine består av deler av bakteriens sukkerkapsel (polysakkarid) bundet til protein. Vaksinen er ikke levende. Vaksinen settes med sprøyte.

Kort om Hib-infeksjon 

Bakterien Haemophilus influenzae type b (Hib) var den hyppigste årsaken til hjernehinnebetennelse (meningitt) hos barn under 5 år i Norge før vaksinen ble tilgjengelig. Hib kan også gi andre alvorlige infeksjoner som lungebetennelse, leddbetennelse og strupelokkbetennelse. Etter at vaksinasjonen ble innført i 1992, forekommer nesten ikke Hib-infeksjoner i Norge.

Hvem bør vaksineres?

  • Alle barn i Norge tilbys Hib-vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.
  • Ikke-vaksinerte barn under 5 år.
  • Ikke-vaksinerte barn over 5 år som får fjernet milten.

Før vaksinasjon

Vaksinen skal ikke tas av mennesker med:

  • Alvorlig allergisk reaksjon på tidligere dose av samme vaksine eller på innholdsstoffer i vaksinen. Det kan likevel være aktuelt å gi vaksinen under spesielt tilrettelagte forhold.
  • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38 °C.

Etter vaksinasjon

De fleste barn får liten eller ingen reaksjon etter vaksinasjon. Feber over 39 °C og/eller nedsatt allmenntilstand kan være tegn på alvorlig sykdom og behøver ikke være en reaksjon på vaksinen. Kontakt derfor alltid lege hvis du er bekymret.

Bivirkninger

Mulige bivirkninger til ren Hib-vaksine er:

  • Rødhet, hevelse eller ømhet på vaksinasjonsstedet forekommer hos 10% de første dagene etter vaksinasjon.
  • Feber og uvelhetsfølelse forekommer hos under 5 %.
  • Allergisk reaksjon i form av elveblest i sjeldne tilfeller.
  • En sjelden reaksjonstype med kortvarig misfarging, hevelse og smerter rundt stikkstedet (”Discoloured legs”) har vesentlig vært registrert etter førstegangs vaksinasjon. Risiko for gjentagelse ved neste vaksinasjon er liten. Hendelsen er ikke farlig og har ikke sammenheng med allergi.

De ulike kombinasjonsvaksinene som inneholder Hib-vaksine kan ha et noe annet bivirkningsbilde på grunn av de andre vaksinene som gis samtidig. Oversikt finnes i pakningsvedlegget som følger vaksinen, og på nettsiden til Statens legemiddelverk.

Mer informasjon: