Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Vaksine mot gulfeber - publikumsinformasjon

Publisert Oppdatert


Gulfebervaksinasjon er obligatorisk for tilreisende i mange av de landene der gulfeber forekommer. Den reisende må da fremvise internasjonalt vaksinasjonssertifikat som dokumentasjon på gyldig vaksinering ved innreise. Gulfebervaksine anbefales også for reisende som skal til områder hvor det er risiko for gulfebersmitte, selv om ikke myndighetene krever vaksinasjon.


Vaksinen består av levende, svekket, frysetørret gulfebervirus som er dyrket på befruktede hønseegg. Den settes med sprøyte. Gulfebervaksine gir beskyttelse hos 90-95 % av de vaksinerte i løpet av 7-10 dager og hos 99 % av de vaksinerte etter 30 dager. Beskyttelsen etter en dose varer i de aller fleste tilfeller livet ut. Revaksinasjon anbefales derfor ikke, men kan være aktuelt på grunn av landspesifikke krav om attestert gulfebervaksinasjon for mindre enn 10 år siden. 

Siden gulfebervaksine er en levende vaksine, skal den ikke gis til personer som har immunsviktsykdom eller som bruker medisiner som hemmer immunforsvaret.

Om sykdommen gulfeber

Gulfeber skyldes et virus som overføres mellom mennesker eller mellom aper og mennesker ved myggstikk. Sykdommen forekommer grovt angitt mellom 15º nordlig og 15º sydlig bredde i Afrika, Sør-Amerika og Mellom-Amerika. Symptomene på sykdommen varierer fra milde symptomer til plutselig, alvorlig sykdom med feber, skjelvinger, muskelsmerter, hode- og ryggsmerter, utmattelse og oppkast, nyresvikt, blødningstendens og gulsott (ikterus). Dødeligheten er 5 % i områder hvor gulfeber er en vanlig sykdom.

Hvem bør vaksinere seg?

Personer som reiser til land der gulfebervaksinasjon er obligatorisk må vaksinere seg med mindre helsemessige årsaker hos personen gjør det uforsvarlig. Gulfebervaksine anbefales også til reisende til steder hvor vaksinasjon ikke kreves av myndighetene, men hvor det er risiko for gulfebersmitte.

Personer som ikke kan vaksineres bør gis en attestasjon på at vaksinasjon av medisinske grunner ikke er utført. Attesten må skrives på engelsk eller fransk. Informasjonen bør også skrives inn i det internasjonale vaksinasjonssertifikatet, stemples, og underskrives av lege. Det vil i de fleste tilfeller bli godtatt i stedet for vaksinasjonssertifikat. Det er imidlertid viktig å være klar over risikoen ved å reise inn i gulfeberområde som uvaksinert og viktigheten av reisen bør vurderes nøye opp mot smitterisiko.

Før vaksinasjon

Vaksinen skal ikke tas av personer med:

 • Alvorlig reaksjon på tidligere dose av samme vaksine.
 • Alvorlig straksallergisk reaksjon mot egg.
 • Kjent allergi mot andre innholdsstoffer i vaksinen.
 • Immunsvikttilstand. Kan skyldes sykdom som i seg selv gir immunsvikt, eller annen sykdom som behandles med medisiner som hemmer immunforsvaret.
 • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38 °C.
 • Alder under 9 måneder på grunn av mulig risiko for hjernebetennelse knyttet til vaksinen.

Gulfebervaksine inneholder levende, svekkede virus og skal derfor i prinsippet ikke gis til gravide. Hvis en gravid likevel reiser til et område med pågående gulfeberepidemi kan vaksinen likevel gis siden risikoen ved gulfebersykdom anses som mye større enn risikoen ved å vaksinere.

Etter vaksinasjon

De fleste barn og voksne får liten eller ingen reaksjon etter vaksinasjon. Feber over 39 grader og/eller nedsatt allmenntilstand kan være tegn på alvorlig sykdom og behøver ikke være en reaksjon på vaksinen. Kontakt derfor alltid lege hvis du er bekymret.

Bivirkninger

Mulige bivirkninger etter gulfebervaksinasjon er:

 • Lokalreaksjoner med ømhet og rødhet på injeksjonsstedet.
 • Feber, hode-og ryggsmerter i 1-2 dager (sjelden).
 • Allergiske reaksjoner (meget sjelden).
 • Hjernebetennelse (encefalitt) etter 7-21 dager er rapportert i sjeldne tilfeller hos barn under 7 måneder.
 • I svært sjeldne tilfeller er det rapportert om sykdom i indre organer (viscerotrop sykdom) etter 5-7 dager, og risikoen for dette er høyest hos eldre personer.

Fullstendig oversikt over mulige bivirkninger etter vaksinasjon finnes i pakningsvedlegget som følger vaksinen, og på nettsidene til Statens legemiddelverk. 

Mer informasjon: