Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Vaksine mot difteri - publikumsinformasjon

Publisert Oppdatert


Alle barn i Norge tilbys grunnvaksinering mot difteri gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. Grunnvaksineringen består av tre doser difterivaksine i løpet av første leveår. Oppfriskningsdoser tilbys i skolealder. Siden beskyttelsen mot difteri har begrenset varighet anbefales det også at alle voksne tar oppfriskningsvaksine mot difteri ca. hvert 10. år.


Har du funnet en feil?

I Norge finnes difterivaksine i to styrker, en til grunnvaksinering og en svakere til oppfriskningsvaksinasjon til personer som tidligere er grunnvaksinert. Difterivaksine til grunnvaksinasjon er tilgjengelig både som enkeltvaksine og som kombinasjonsvaksine. I barnevaksinasjonsprogrammet tilbys alltid difterivaksine i en kombinasjon med flere andre vaksiner. Difterivaksine til oppfriskningsvaksinasjon finnes kun i kombinasjon med andre vaksiner. Difterivaksine består av en ufarliggjort del av giftstoff fra difteribakterien. Vaksinen er ikke levende. Den settes med sprøyte.

Om sykdommen difteri

Difteri er en nese-halsinfeksjon som skyldes difteribakterier. Bakteriene sprer seg ved kontakt- eller dråpesmitte, og danner giftstoffer som kan angripe hjerte-, nyre- og nervevev. Sykdommen kan være dødelig.  Under og like etter 2. verdenskrig var det difteriepidemier i Norge. Etter at vaksinasjon ble innført i 1952, har det bare forekommet enkelte tilfeller av sykdommen etter smitte i utlandet. Fortsatt forekommer difteri i deler av Europa og i andre verdensdeler.

Hvem bør vaksineres?

  • Alle barn i Norge tilbys difterivaksinasjon gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.
  • Voksne som er grunnvaksinert bør ta én dose oppfriskningsvaksine mot difteri ca. hvert 10. år. Det anbefales at vaksinen gis som kombinasjonsvaksine sammen med vaksine mot stivkrampe, kikhoste og eventuelt polio.
  • Voksne som ikke er grunnvaksinert, bør få full grunnvaksinasjon med tre doser med høydose difterivaksine. Vaksine mot difteri, stivkrampe og kikhoste ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet fra 1952, og var tatt i bruk i hele landet i løpet av få år. I tillegg er mange menn vaksinert under militærtjeneste, også før 1952.
  • Personer som har hatt nærkontakt med mulige smittede personer, avhengig av hvor lang tid det er gått siden forrige difterivaksine ble gitt.

Før vaksinasjon

Vaksinen skal ikke tas av mennesker med:

  • Alvorlig allergisk reaksjon på tidligere dose av samme vaksine. Det kan likevel være aktuelt å gi vaksinen under spesielt tilrettelagte forhold siden sykdommen det vaksineres mot er så alvorlig.
  • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38 grader.
  • Difterivaksine kan gis under graviditet og til ammende kvinner.

Etter vaksinasjon

De fleste barn og voksne får liten eller ingen reaksjon etter vaksinasjon. Feber over 39 grader og/eller nedsatt allmenntilstand kan være tegn på alvorlig sykdom og behøver ikke være en reaksjon på vaksinen. Kontakt derfor alltid lege hvis du er bekymret.

Bivirkninger

Mulige bivirkninger til ren difterivaksine er:

  • Rødhet og hevelse av varierende størrelse på injeksjonsstedet. En slik lokalreaksjon kan komme i løpet av første uke og vare fra et par dager til et par uker.
  • Mindre vanlig: Hodepine, tretthet, søvnighet, sykdomsfølelse eller feber.

De ulike kombinasjonsvaksinene som inneholder difterivaksine kan ha et noe annet bivirkningsbilde på grunn av de andre vaksinene som gis samtidig. Oversikt finnes i pakningsvedlegget som følger vaksinen, og på nettsidene til Statens legemiddelverk.

Mer informasjon: