Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Vaksinasjonsstatistikk for 2009: 95 % av landets 6-åringer er vaksinert mot meslinger og røde hunder

Publisert Oppdatert


Vaksinasjonsdekningen er fortsatt høy for meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksinen) i alle aldersgrupper, med en variasjon på landsbasis fra 92 % til 95 %. Tilsvarende tall gjelder for disse sykdommene: Hib-infeksjon, difteri, tetanus, kikhoste og poliomyelitt. Vaksinasjon mot pneumokokksykdom ble innført i 2006 for spedbarn og vaksinasjonsdekningen for 2-åringer har økt fra 86 % i 2008 til 90 % i 2009.


  • Relaterte saker


Har du funnet en feil?

Tallene fra det Nasjonale vaksinasjonsregisteret (SYSVAK) viser at barn i Norge er godt vaksinert mot sykdommer som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet. Dekningsstatistikken for 2009 er nå publisert på Folkehelseinstituttets nettsider.

Vaksinasjonsdekningen viser hvor mange prosent av barna i et årskull som er fullvaksinerte, det vil si at de har fått alle vaksinedosene som anbefales ved gitt alder som anbefales i følge barnevaksinasjonsprogrammet. I programmet inngår også vaksinasjon mot humant papillomavirus (HPV-infeksjon) for jenter i 12-årsalderen og hepatitt B for barn i spesielle risikogrupper. Dekningsstatistikk for disse sykdommene er ikke omtalt i denne artikkelen.

De reelle tallene i statistikken ligger antakelig noe høyere for alle aldersgruppene, fordi det fortsatt er enkelte datatekniske og andre problemer med å få registrert all vaksinasjon i SYSVAK.

Figur 1 viser andelen vaksinerte for tre sykdomsgrupper og tre aldersgrupper. For alle sykdommene ligger vaksinasjonsdekningen mellom 92 % og 95 %.

Fig 1 Vaksinasjonsdekning 2009.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMR-vaksine

Figur 2 viser utviklingen av dekningsprosenten for MMR-vaksinen (vaksinasjon mot meslinger, kusma og røde hunder) over tid fra 2000 til 2009. Etter et fall i vaksinasjonsdekningen blant 2-åringer i 2003, har vaksinasjonsdekningen gått opp, og har siden 2006 ligger på over 92 %.

Fig 2 Vaksinasjonsdekning MMR 2000-2009.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pneumokokkvaksine

I 2006 ble pneumokokkvaksinen innført for alle barn født f.o.m. 1.1.2006. Hos små barn er pneumokokker hovedårsaken til alvorlig bakteriell sykdom, som hjernehinnebetennelse, lungebetennelse og blodforgiftning. Vaksinering med pneumokokkvaksine kan også bidra til å motvirke antibiotikaresistens mot pneumokokker.

Vaksinasjonsdekningen for 2-åringer (født i 2007) ligger fortsatt noe lavere (90 %) enn for de øvrige vaksinene, men med en gledelig økning fra året før (86 %).

Statistikk på fylkes- og kommunenivå

Vaksinasjonsdekningen beregnes på fylkes- og kommunenivå for hele landet. Dekningsgraden angis som den andelen av barna i et årskull (bosatt i kommunen per 31.12.) som er fullvaksinert, dvs. at de har fått alle vaksinedoser som anbefales i følge barnevaksinasjonsprogrammet ved gitt alder.

Konvertering til nytt elektronisk journalsystem i Oslo kommune har dessverre medført forsinket overføring av registrerte vaksinasjoner til SYSVAK. Grunnet avvik i datagrunnlaget har dette ført til feil i dekningsstatistikken for bydelene og for Oslo kommune samlet. Folkehelseinstituttet har derfor valgt å ikke publisere Oslos dekningsstatistikk for 2009 før alle feil er rettet opp. Vi håper at denne statistikken kan ferdigstilles i løpet av mai 2010.