Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Vaksinasjon av barn før reise- Spørsmål og svar

PublisertSmå barn som tas med til ikke-vestlige land, bør i utgangspunktet få samme tilbud om reisevaksiner som voksne hvis vaksinen er godkjent for aldersgruppen. Ved lengre opphold i utlandet (for eksempel ved utstasjonering) kan det i tillegg være hensiktsmessig at de vanlige barnevaksinene gis etter vaksinasjonsprogrammet i vertslandet. Ta kontakt med helsesøster eller annen reisevaksinatør i god tid før avreise slik at barnet rekker å gjennomføre de anbefalte vaksinasjonene.

Sp.: Hvor tidlig kan de ulike vaksinene gis til små barn?

Svar: De fleste vaksiner har en nedre aldersgrense. Noen vaksiner har ikke effekt hvis de gis for tidlig i livet og noen kan gi varig nedsatt immunrespons ved gjentatt vaksinasjon eller infeksjon senere i livet. Enkelte vaksiner gir økt risiko for komplikasjoner hos barn under en viss alder. Effekt og sikkerhet hos de yngste barna er ikke undersøkt for alle vaksiner. De eneste vaksinene som anbefales i nyfødtperioden er BCG, hepatitt B- og poliovaksine.

Oversikt over laveste anbefalte alder for ulike vaksiner (fra Vaksinasjonsboka)

Vaksinetype

Laveste anbefalte alder

BCG

1. levedøgn

Hepatitt B

1. levedøgn

Polio (OPV og IPV)

6 uker (tre doser med minst fire ukers intervall og boosterdose senere)
8 uker i vanlig norsk program
Ikke-tellende dose kan gis 1. levedøgn.

Difteri-stivkrampe-kikhoste

6 uker (tre doser med minst fire ukers intervall og boosterdose etter minst ett år)
8 uker i vanlig norsk program

Haemophilus influenzae type b

6 uker (tre doser med minst fire ukers intervall og boosterdose etter ettårsalder)
8 uker i vanlig norsk program

Pneumokokk konjugat 13-valent

6 uker (tre doser med minst fire ukers intervall og boosterdose etter ett år)

8 uker i vanlig norsk program

Mesling-kusma-rubella (MMR)

9 måneder (ikke-tellende dose, bør gjentas ved alder 15 måneder eller senere)

Gulfeber

9 måneder

Hepatitt A

1 år

Rabies

Ingen nedre aldersgrense, men sjelden aktuelt til spedbarn.

Kolera

2 år

Tyfoid polysakkarid

2 år

Tyfoid levende oral

5 år

Meningokokk C-konjugat

8 uker

Meningokokk konjugat ACWY

11 år (ventes å bli godkjent fra 2 år i løpet av 2012)

Japansk encefalitt

Se spørsmål nedenfor om japansk encefalittvaksine

Skogflåttencefalitt

1 år

Influensa

6 måneder

Sp.: Når er det hensiktsmessig å framskynde det vanlige barnevaksinasjonsprogrammet pga utenlandsreise?

Svar: Dersom barnet skal til land med høy smitterisiko kan det være hensiktsmessig å framskynde vaksineringen mot difteri, stivkrampe, kikhoste, polio, Hib- og pneumokokksykdom. Første dose DTP-IPV-Hib-vaksine og pneumokokkvaksine blir fullt tellende i norsk barnevaksinasjonsprogram hvis første dose gis ved alder 8 uker og andre dose ved alder 4 måneder.

Første dose DTP-IPV-Hib-vaksine og pneumokokkvaksine kan gis så tidlig som ved alder 6 uker, men da blir beskyttelsen etter første dose kortvarig. Så tidlig vaksinasjonsstart bør bare skje hvis det er tid til å gi en ny dose etter 4 uker, altså minst to doser før avreise. Tredje dose gis etter ytterligere minst 4 uker. Dette vaksinasjonsregimet krever i tillegg en fjerde vaksinedose som skal gis ett år etter den tredje dosen. Et slikt firedoseprogram gir langvarig beskyttelse tilsvarende det vanlige norske programmet med vaksinasjon ved 3-, 5- og 12-månedersalder.

Sp.: Hvilke vaksiner kan gis til barn som skal reise før det er 6 uker?

Svar: Det er bare er BCG, hepatitt B- og poliovaksine som anbefales før 6-ukersalder. Laveste alder for vaksinasjon med DTP-IPV-Hib-vaksine og pneumokokkvaksine er 6 uker. Dersom barnet skal reise til områder hvor det kan bli utsatt for poliosmitte bør det få tilbud om poliovaksine. Den kan gis allerede fra fødselen av og gir noe beskyttelse, men poliovaksine som er gitt før barnet er 6 uker er ikke tellende i barnevaksinasjonsprogrammet.

Sp.: Kan det være aktuelt med MMR-vaksine (vaksine mot meslinger, røde hunder og kusma) tidligere enn 15 månedersalder?

Svar: Meslinger er den mest smittsomme barnesykdommen og det forekommer stadige utbrudd i Europa og resten av verden.MMR-vaksinasjon bør fremskyndes dersom barnet skal reise til områder hvor meslinger er utbredt. MMR-vaksinen kan gis fra 9 måneders alder. MMR-vaksiner gitt før barnet er 12 måneder teller ikke og må derfor gjentas når barnet er 15 måneder.

Sp.: Skal barn BCG-vaksineres når de skal reise til områder med høy forekomst av tuberkulose?

Svar: Reisende anbefales BCG-vaksine dersom de skal oppholde seg i land med høy forekomst av tuberkulose og ha tett kontakt med lokalbefolkningen i mer enn 3 måneder. Kortere turistreiser til slike områder utgjør ikke indikasjon for BCG-vaksinasjon. Barn som har en eller begge foreldre fra land med høy forekomst av tuberkulose skal tilbys BCG-vaksine som en del av barnevaksinasjonsprogrammet.

Sp.: Skal barn vaksineres mot hepatitt B når de skal reise til områder med høy forekomst av hepatitt B?

Svar: Hepatitt B-vaksine bør vurderes for barn før langtidsopphold i områder med høy forekomst av hepatitt B, fordi de kan smittes av barn i lokalmiljøet under lek. Vaksinen kan gis fra første levedøgn. Barn som har en eller begge foreldre fra land med høy forekomst av hepatitt B skal tilbys hepatitt B-vaksine som en del av barnevaksinasjonsprogrammet.

Sp.: I hvilke tilfeller bør barn vaksineres mot hepatitt A?

Svar: Hepatitt A-vaksine anbefales til barn som skal reise til land med med mye hepatitt A, også for korte opphold. Laveste alder for hepatitt A-vaksinasjon er 1 år.

Sp.: Et barn skal reise til et land med høy forekomst av japansk encefalitt- hvilken vaksine skal barnet ha?

Svar: I vår del av verden finnes det ingen japansk encefalitt-vaksine som er godkjent til personer under 18 år.  Vaksinen Ixiaro har markedsføringstillatelse og er foreløpig godkjent for voksne (fra fylte 18 år). En lege kan velge å gi Ixiaro (utenfor godkjent indikasjon) til barn under 18 år.

  • Japansk Encefalitt-vaksine til barn

Sp.: Et barn skal reise til et land med høy forekomst av meningokokksykdom - hvilken vaksine skal barnet ha?

Svar: Vaksinasjon med firevalent konjugert meningokokkvaksine (A+C+W+Y) kan være aktuelt før opphold i enkelte områder i Afrika ("meningittbeltet"), eller andre steder hvor det er utbrudd av sykdommen.Foreløpig er meningokokk ACWY konjugatvaksine godkjent for personer over 11 år her i landet. Det foreligger data for bruk til yngre barn, og i løpet av 2012 ventes godkjenning for barn fra alder 1 eller 2 år. Den enkelte lege kan vurdere å gi vaksinen (utenfor godkjent indikasjon) til barn under 11 år.

Sp.: Hvilke barn skal ha gulfebervaksine?

Svar: Gulfebervaksine anbefales for å beskytte den som reiser til et område med risiko for gulfebersmitte (deler av tropisk Afrika og tropisk Sør-Amerika). Noen land ønsker å hindre import av gulfeber­virus, og krever derfor dokumentasjon på gulfeber­vaksinasjon (internasjonalt vaksinasjons­sertifikat) ved innreise. Vaksinasjonssertifikat kreves vanligvis ikke for barn under 1 år, men gulfebervaksine kan gis fra 9-måneders alder. Barn som er for unge til å vaksineres må beskyttes mot myggstikk. Myggnett kan være til god hjelp.

Sp.: Er det aktuelt å gi rabiesvaksine til barn som skal ut og reise?

Svar: Rabiesvaksine anbefales til personer som bor eller reiser i rabiesendemiske områder i avsidesliggende strøk hvor medisinsk behandling ikke er raskt tilgjengelig. Fordi barn kan tenkes å få kontakt med smitteførende dyr uten at foreldrene får vite det, kan det være aktuelt å vaksinere barn som skal bo i rabiesendemiske områder. Det er ingen nedre aldersgrense, men det er sjelden indikasjon for rabiesvaksine til spedbarn.

Sp.: Når anbefales tyfoidvaksine til barn?

Svar: Tyfoidvaksiner anbefales til personer som skal reise til strøk hvor tyfoidfeber er utbredt. Risikoen for smitte øker ved nær kontakt med lokalbefolkningen og med økende varighet på oppholdet. Injeksjonsvaksinen kan gis til barn over to år og den orale vaksinen kan gis fra femårsalder.  

Sp.: Kan man sende med foreldrene vaksine slik at helsepersonell på stedet kan få satt vaksinen?

Svar: Det frarådes å sende med foreldrene vaksiner på reise. Vaksiner er temperaturfølsomme preparater som ikke tåler å lagres utenfor kjøleskap ( +2 - +8 °C).

Sp.: Et barn skal reise til et land med risiko for malariasmitte. Hvordan forebygge malaria hos barn?

Svar: Barn under 5 år er generelt mer utsatt for å få alvorlig malaria. De som velger å ta med barn til malariaområder må derfor sørge for at barnet er godt beskyttet (myggstikkbeskyttelse og eventuell medikamentell profylakse). Meflokin (Lariam®) er godkjent til barn fra alder 3 måneder eller kroppsvekt 5 kg .  Atovakvon-proguanil (Malarone ®) er godkjent til barn over 11 kg. Doksysyklin er kontraindisert for barn under 12 år. Kombinasjonen hydroksyklorokin (Plaquenil®) og proguanil (Paludrine®) kan benyttes til barn fra nyfødtperioden.

Folkehelseinstituttet har laget en egen veileder med informasjon om forebygging av malaria hos reisende:

  • Forebygging av malaria hos reisende (Smittevern 19)