Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

TV2 om ME / kronisk utmattelsessyndrom

Publisert Oppdatert


TV2 viste den 17. november en dokumentar om ME-pasienter som mener de fikk sykdommen som følge av å ha deltatt i vaksineforsøket mot hjernehinnebetennelse for ca. 20 år siden. - Folkehelseinstituttet har ikke på noe tidspunkt ønsket å legge hindringer i veien for dem som søker erstatning i denne saken, sier Geir Stene-Larsen, direktør ved Folkehelseinstituttet.


– Det er Norsk pasientskadeerstatning (NPE) som vurderer om erstatning skal gis. Dette gjøres etter en individuell vurdering, sier Geir Stene-Larsen. Han understreker at Folkehelseinstituttet ikke har hatt noen kontakt med NPE i denne saken, ut over å ha gitt opplysninger om søkerne har fått meningokokkvaksine eller ikke.

– Jeg har forstått det slik at NPE har avslått mange av søknadene fra ME-pasienter med begrunnelsen at det er andre, mer sannsynlige årsaker til ME-sykdommen enn vaksinen, sier Stene-Larsen.

Et sentralt punkt i Dokument 2-programmet er at Folkehelseinstituttet bevisst har påvirket WHO og NPE i deres vurderingen av meningokokk B-vaksinens sikkerhet og risikoen for skade. Det ble i programmet blant annet vist til et ekspertmøte i WHOs Global Advisory Committee on Vaccine Safety (GACVS) i desember i fjor. Her skulle sikkerheten til den aktuelle typen meningokokk B-vaksiner vurderes.

Møtet i WHO konkluderte med at det ikke var holdepunkter for at meningokokk B-vaksine gir alvorlige bivirkninger. Denne konklusjon støttet seg på omfattende dokumentasjon om bruken av meningokokk B-vaksiner og overvåkingen av alle former for bivirkninger fra Frankrike, New Zealand, Cuba og Norge. I Frankrike er det gitt over 40 000 doser av den norske meningokokk B-vaksinen til barn. På New Zealand er en vaksine svært lik den norske, gitt i over tre millioner doser til personer under 20 år. I Cuba og i Sør-Amerika er den cubanske meningokokk B-vaksinen gitt i mange millioner doser.

I møtet ble også de foreløpige resultatene fra Folkehelseinstituttets ME-studie lagt frem (se lenke til egen sak nederst på siden). – Studien representerte imidlertid kun en liten del av all dokumentasjonen som ekspertene ble forelagt, påpeker Stene-Larsen.