Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Ny rapport: Utredning om bruk av BCG-vaksine i Norge

Etter oppdrag fra Folkehelseinstituttet har en arbeidsgruppe vurdert endringer i bruk av BCG-vaksine i Norge. Utredningen er nå kommet i rapportform. Den ble overlevert til Helse - og omsorgsdepartementet i 2008, og danner grunnlaget for Folkehelseinstituttets anbefaling om at allmenn BCG-vaksinasjon skal utgå fra barnevaksinasjonsprogrammet fra skoleåret 2009/2010.

Bakgrunn for anbefalinger

Det fleste land det er naturlig for Norge å sammenligne seg med har sluttet med BCG-vaksinasjon for personer med liten risiko for tuberkulose. Dette har ikke ført til nevneverdig økt forekomst av tuberkulose i disse landene. I Europa er det nå bare Malta og Norge som BCG-vaksinerer alle ungdommer.

På bakgrunn av dagens situasjon i befolkningen, internasjonale anbefalinger og praksis i andre vestlige land, utgår allmenn BCG-vaksinering fra barnevaksinasjonsprogrammet fra høsten 2009. BCG-vaksinering skal fortsette som programvaksine for barn med økt risiko for tuberkulosesmitte.  Dette er nå vedtatt i Stortinget.

Anbefalinger for videre BCG-vaksinering

Folkehelseinstituttet anbefaler at BCG-vaksinering fortsetter som programvaksine for barn med økt risiko for å smittes av tuberkulose. Denne anbefalingen gjelder for barn og unge som kommer fra, eller har foreldre fra, land med høy forekomst av tuberkulose. I tillegg anbefales det at BCG-vaksinering fortsetter som tilbud til personer med særlig risiko, det vil si:

  • personer som skal oppholde seg i land med høy forekomst av tuberkulose i mer enn tre måneder og ha tett kontakt med lokalbefolkningen
  • helsepersonell og helsefagstudenter som skal ha direkte pasientkontakt eller arbeide i laboratorier som driver tuberkulosediagnostikk 
  • andre arbeidstakere med særskilt risiko for tuberkulosesmitte (bistandsarbeid, helsetjeneste, fengselsomsorg etc. i land med høy forekomst av tuberkulose).

Endringene trer i kraft høsten 2009. Det blir ingen endringer i inneværende skoleår.