Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

MenBvac og MeNZB-vaksinene: Resultater fra registrering av bivirkninger

Publisert Oppdatert


Bivirkninger av yttermembranvaksinene som ble brukt mot meningokokksykdom i Norge (MenBvac), Cuba (VA-MENGOC-BC) og New-Zealand (MeNZB), er studert i en rekke undersøkelser.


  • Relaterte saker


Har du funnet en feil?

Registrering av bivirkninger av MenBvac- og MeNZB-vaksinene viste følgende (Feiring m fl, 2006; Nøkleby m fl, 2007; Nøkleby & Feiring, 1991):

  • Nesten alle som fikk MenBvac eller MeNZB, rapporterte om smerte på stikkstedet. Det samme gjorde også de som fikk kontrollvaksinen. Smerten skyldes tilsetningsstoffet aluminiumhydroksid og opptrer også ved bruk av andre aluminiumholdige vaksiner.
  • Begge vaksinene ga rødhet og hevelse på stikkstedet hos halvparten av de vaksinerte og hos en firedel av kontrollgruppen.
  • 25-46 prosent av de MenBvac-vaksinerte rapporterte om kroppslige bivirkninger som uvelhet og hodepine, mot 17-32 prosent av kontrollpersonene.
  • Hos de fleste var de lokale og kroppslige bivirkningene kortvarige og svake til moderate.
  • Alvorlige bivirkninger som vondt i armen, feber, kvalme og uvelhet, og som medførte 1-2 dagers skolefravær, ble rapportert hos vel 3 prosent av de vaksinerte sammenlignet med 0,7 prosent av kontrollpersonene.

Spørsmålet om alvorlige nevrologiske bivirkninger av MenBvac

Etter beskyttelsesforsøket i Norge i 1988-91 med to doser av MenBvac og vaksinasjonen av kontrollpersonene fra 1991, i alt 137 800 personer, ble fire tilfeller av alvorlig nevrologisk (demyeliniserende eller inflammatorisk) sykdom rapportert i løpet av de første åtte ukene etter vaksinasjonen. Ett av disse gjaldt myalgisk encefalomyelitt (ME), også kalt kronisk utmattelsessyndrom. I tillegg ble det registrert tre tilfeller med annen nevrologisk sykdom som ble vurdert å ha andre medisinske årsaker.

For å undersøke om det var økt risiko for alvorlig nevrologisk sykdom etter vaksinasjon med MenBvac, ble det gjort videre undersøkelser. De nasjonale sykehusregistrene ble gjennomgått, og alle tilfeller av slik sykdom ble registrert hos dem som var født i Norge mellom 1972 og 1977. Det var disse aldersklassene som deltok i beskyttelsesforsøket.

Gjennomgangen viser at 57 personer var innlagt med en alvorlig nevrologisk diagnose i løpet av de 3,5 årene vaksinasjonsforsøkene varte. Fjorten av disse var vaksinert med MenBvac, mens 43 personer ikke var vaksinert. Det ble konkludert med at det ikke var økt risiko for alvorlig nevrologisk sykdom etter vaksinasjon med MenBvac (Nøkleby, 2007; Nøkleby m fl, 2007).

Spørsmål om bivirkning i form av ME-sykdom

Det har vært reist mistanke om noen av deltakerne i beskyttelsesforsøket med MenBvac i 1988-1991 utviklet ME lenge etter vaksinasjonen. I 2007 ble det derfor utført en ny undersøkelse for å studere en slik sammenheng. Personer som hadde fått ME-diagnose ved Haukeland og Ullevål sykehus ble sammenliknet med en gruppe tilfeldig utvalgte personer fra personregisteret. Alle var født mellom 1972 og 1977, det vi si de aldersklassene som deltok i beskyttelsesforsøket.

Av ME-pasienter valgte 201 av 237 (85 prosent) å delta i undersøkelsen og 389 av de 889 (44 prosent) utvalgte kontrollpersonene. 

Resultatene viser følgende (Magnus m fl, 2009):

  • Det ble ikke funnet en statistisk sammenheng mellom MenBvac-vaksinasjon og ME. Rundt 45 prosent av både ME-pasientene og kontrollene var vaksinert med MenBvac som ungdom. Dette betyr at det ikke var flere vaksinerte i ME-gruppen enn i gruppen av tilfeldig utvalgte kontrollpersoner.
  • Studien viste derimot at det var en sammenheng mellom ME og mononukleose (kyssesyke). Blant ME-pasientene var det 57 prosent som hadde hatt mononukleose mot 15 prosent av kontrollpersonene. Halvparten av ME-pasientene med mononukleose hadde fått ME symptomer samme året eller året etter mononukleosen. Sammenhengen mellom ME og mononukleose er i samsvar med en annen studie (Hickie m fl, 2006)
  • Selv om resultatene viser at det ikke er noen sammenheng på befolkningsnivå mellom ME og vaksinasjon med MenBvac, kan det ikke utelukkes at enkelte pasienter kan ha utviklet ME på grunn av vaksinen. Med større oppslutning av pasienter og kontroller kunne studien gitt et sikrere svar. 

arkiv - Referanseliste til faktaark om meningokokksykdom