Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Ikke påvist sammenheng mellom meningokokkvaksine og ME

Publisert Oppdatert


Folkehelseinstituttet har ikke funnet noen sammenheng mellom vaksinering mot meningokokk B i tenårene og utvikling av sykdommen ME (kronisk utmattelsessyndrom). Det viser resultatene av Folkehelseinstituttets ME-studie i samarbeid med ledende fagfolk på ME i Norge. Resultatene av studien viser at det ikke er høyere forekomst av ME blant de som fikk vaksinen enn i befolkningen generelt.


Har du funnet en feil?

Myalgisk encefalopati (ME, også kjent som kronisk utmattelsessyndrom) er en sykdom som er karakterisert av betydelig og langvarig utmattelse kombinert med en del andre symptomer og sykdomstegn. Årsaken til ME er ikke kjent. Det er ingen god oversikt over forekomsten av ME i Norge, men ofte oppgis en forekomst på 0,2 – 0, 4 prosent av befolkningen.

Bakgrunnen for Folkehelseinstituttets ME-studie er at det har vært reist mistanke om at noen av ungdommene som deltok i vaksineforsøket mot meningokokksykdom gruppe B i 1988-1991 fikk ME som en bivirkning i årene etterpå. Vaksinen ble prøvd ut for å forebygge smittsom hjernehinnebetennelse.

For å bidra til å avklare spørsmålet om vaksinen kunne ha utløst ME, gjennomførte Folkehelseinstituttet en case-kontroll-undersøkelse blant personer født i årene 1972-1977 for å beregne graden av sammenheng mellom vaksine og ME.

Andelen med ME blant de vaksinerte den samme som i befolkningen

- Vi har ikke funnet holdepunkter for at vaksinen har forårsaket ME, sier divisjonsdirektør ved Folkehelseinstituttet og leder av ME-studien, Per Magnus. Han understreker at det er viktig å være klar over det ikke kan utelukkes at enkelte pasienter kan ha utviklet ME på grunn av vaksinasjonen.

Resultatene fra ME-studien viser at sykdommen ikke debuterer tidligere hos vaksinerte enn hos ikke-vaksinerte. Det er heller ikke høyere forekomst av ME blant de som ble vaksinert mot meningokokk B enn blant resten av befolkningen.

ME-studien omfatter en liten gruppe mennesker, men den inkluderer alle som har fått diagnostisert sykdommen og som er født i årene 1972-1977. Det var stor oppslutning om undersøkelsen blant ME-pasienter, mens oppslutningen fra kontrollene var mindre.

- Resultatene i denne studien kan bare benyttes til å si noe om risikoøkningen for å utvikle ME på gruppenivå, og kan ikke brukes til å si noe om årsakssammenhenger for den enkelte pasient, sier Per Magnus.

Resultatene i studien er antatt for publisering i det internasjonale vitenskaplige tidsskriftet Vaccine.

Sammenheng med infeksjoner

I denne studien fant vi en viss sammenheng mellom infeksjoner i barnealder og senere utvikling av ME. Dette funnet er ikke kjent fra før. 

Videre viser resultatene av studien en sterk sammenheng mellom mononukleose (kyssesyke) og senere utvikling av ME. Denne sammenhengen er kjent fra tidligere internasjonale undersøkelser.

- I dag kjenner man ikke årsakene til ME, og det er ingen kjent effektiv behandling. Vi vil videreføre forskningen på ME, og håper å kunne belyse årsakene til at enkelte utvikler denne sykdommen, sier Per Magnus.

Om ME-studien

Pasientene (casene) i studien hadde fått diagnosen ME ved Ullevål eller Haukeland universitetssykehus, og 201 av 237 pasienter besvarte et spørreskjema om tidligere sykdommer og andre bakgrunnsopplysninger. Kontrollene ble trukket fra Det sentrale personregisteret, og 389 av 889 besvarte spørreskjemaet.

Deretter ble fødselsnumrene for pasientene og kontrollene koblet mot vaksineregisteret fra meningokokkforsøket ved Folkehelseinstituttet, slik at andelen som hadde fått aktiv vaksine i 1988-1991 kunne beregnes for de to gruppene.

Den justerte odds ratioen for ME var 1.06 (konfidensintervall 0,67 – 1,66 ) for personer som fikk meningokokkvaksine sammenlignet med dem som ikke fikk vaksine. Dette taler for at det ikke er noen sammenheng mellom vaksinen og ME.

Rapporten om studien foreligger foreløpig bare i elektronisk versjon.