Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel
Hepatitt:

Hvorfor tilbys hepatitt B-vaksine bare til noen grupper i Norge, og hvilke grupper tilbys vaksinen?

I Norge er forekomsten av kroniske hepatitt B-smittebærere svært lav, bare 0,2%. Derfor er risikoen for å bli smittet liten. Bærerfrekvensen er betydelig høyere i de fleste ikke-vestlige land. I løpet av de siste 40 årene har det vært betydelig innvandring til Norge fra land med høy forekomst av hepatitt B.

Undersøkelser i andre land har vist at innen grupper av innvandrere forblir risikoen for å smittes med hepatitt B omtrent like stor som i hjemlandet gjennom flere generasjoner. Hepatitt B-vaksine tilbys derfor barn av foreldre fra land med høyere hepatitt B-forekomst enn Norge.

Hvis noen i husstanden er hepatitt B-bærer, er selvfølgelig risikoen for å bli smittet økt. Derfor tilbys vaksine til alle husstandsmedlemmer av kroniske bærere.

Risikoen for å bli kronisk bærer etter hepatitt B-infeksjon, varierer med alderen. Ved smitte i nyfødtperioden, blir omkring 95% bærere. Risikoen avtar gjennom barneårene, er omkring 5 - 10% ved skolestart og under 3 - 5% i voksen alder. Når mor er hepatitt B-bærer, kan 10 - 30% av barna bli smittet ved fødselen hvis det ikke gis behandling. Siden praktisk talt alle disse barna i så fall ville bli kroniske bærere, er det viktig å være oppmerksom på disse mødrene og gi barna beskyttelse gjennom vaksine og immunglobulin rett etter fødselen.

Barn med Down"s syndrom har ikke spesielt lett for å bli smittet med hepatitt B, men hvis de smittes, er risikoen for å bli bærer omtrent som for nyfødte, omkring 95%. Derfor skal barn med Down"s syndrom få tilbud om hepatitt B vaksine.

Andre grupper som har økt risiko for å bli smittet med hepatitt B er stoffmisbrukere, menn som har sex med menn, prostituerte, personer med kroniske lever- eller nyresykdommer og personer med sykdommer som krever regelmessig behandling med blodprodukter. Videre personer som utsettes for smittefare under utdanning eller under utøvelse av sitt yrke. Også til disse personene anbefales hepatitt B vaksinasjon.