Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.
Artikkel

Tuberkulosescreening av asylsøkere

Alle asylsøkere og flyktninger har etter forskrift om tuberkulosekontroll plikt til å gjennomføre tuberkuloseundersøkelse innen 14 dager etter ankomst til Norge. Dette begrunnes dels med at faren for smittespredning antas å være større i asylmottak enn andre steder, og dels med at asylsøkeren/flyktningen kan komme fra land - eller mellomland - hvor en stor del av befolkningen er smittet med tuberkulose.

Tuberkulose lunger.
Tuberkulose lunger.

Øvrige innvandrergrupper har plikt til en slik undersøkelse bare dersom de kommer fra et land med høy forekomst av tuberkulose.  

Tuberkuloseundersøkelsen består normalt av røntgenundersøkelse av lungene for alle over 15 år, og IGRA (blodprøve) for alle under 35 år. Et likeverdig alternativ til IGRA, er Mantoux (hudprøve) med bekreftende IGRA hvis positivt svar (Mantoux hudprøve skal leses av etter 72 timer og er positiv hvis hevelsen er >6 mm bred). Flytskjemaet nedenfor viser rutineundersøkelsen for tuberkulose for de ulike aldersgruppene (for nærmere spesifisering av den røde teksten, se avsnittet under om Tuberkulosescreening ved økt ankomst av asylsøkere):  

 

Flytskjema.
Flytskjema.

        Flytskjema tuberkulose - for undersøkelse og smitteoppsporing

Det er kommunen som har ansvaret for at undersøkelsen blir utført (jf. forskrift om tuberkulosekontroll § 2-3 og § 4-2). Tuberkuloseundersøkelsene skal være uten utgifter for den som har plikt til å gjennomgå slik undersøkelse. jf. forskrift om tuberkulosekontroll § 4-1 og 4-3. Pågående behandling for tuberkulose gir rett til opphold i landet til behandlingen er sluttført, eller sikret videreført, jfr utlendingsforskriftens §17-14. God informasjon på et språk vedkommende forstår, må sikres.

For mer informasjon, maler, og brosjyrer se:

Tuberkulosescreening ved økt ankomst av asylsøkere

Grunnet det økede antall asylsøkere i Norge, og påfølgende kapasitetsproblemer knyttet til tuberkuloseundersøkelse, har det vært nødvendig med en midlertidig endring i anbefalingene fra og med november 2015. Alle flyktninger og asylsøkere skal fortsatt undersøkes for tuberkulose, men røntgen alene vil være tilstrekkelig ved ankomst. Dette gjelder også barn under 15 år, som normalt bare undersøkes med Mantoux eller IGRA. IGRA-undersøkelse (eventuelt Mantoux-prøve etterfulgt av IGRA ved positivt resultat) for latent tuberkulose kan utsettes inntil 3 måneder, og er ikke obligatorisk for asylsøkere fra land uten høy forekomst av tuberkulose (eksempelvis Syria og Iran). Bakgrunnen for denne prioriteringen er at man først og fremst ønsker å avdekke smittsom tuberkulose (aktiv lungetuberkulose). Personer fra land med høy forekomst av tuberkulose skal fortsatt undersøkes med IGRA / Mantoux, men dette kan utsettes inntil 3 måneder forutsatt at røntgen tas ved ankomst.

De nye anbefalingene for rutinemessig tuberkuloseundersøkelse av flyktninger og asylsøkere er:

 • Alle barn under 15 skal undersøkes ved ankomst med enten
  1) IGRA
  2) Mantoux med bekreftende IGRA
  eller
  3) lungerøntgen.
 • Alle over 15 år skal undersøkes med røntgen ved ankomst.
 • Alle under 35 år fra land med høy forekomst av tuberkulose skal undersøkes med IGRA/ Mantoux innen 3 måneder.

I dagens situasjon med økte ankomster er det særlig viktig at informasjon om gjennomføring av tuberkulosescreening følger asylsøkeren, både for å unngå at undersøkelser glipper og for å unngå at de tas dobbelt opp. 

Folkehelseinstituttet sendte 1.10.2015 ut følgende brev til vertskommuner for asylmottak med oppfordring til særlig årvåkenhet med hensyn til oppfølging av om IGRA var gjennomført:

 Dersom det blir aktuelt at kommunen skal gjennomføre IGRA-undersøkelse i større omfang enn tidligere, kan det være man finner det mest praktisk å arrangere blodprøvetaking ved mottaket/lokalt. I så fall anbefales det at kommunen tar kontakt med nærmeste laboratorium for planlegging av dette. IGRA undersøkelser er definert som en spesialistoppgave. Det vil da være spesialisthelsetjensten som skal betale for IGRA-kit, mens kommunen må betale for prøvetakingen. Forsendelse og prøvetaking må avtales med laboartoriet for å sikre at IGRA-prøven kommer uskadet fram. Mer om dette her:

        Tuberkuloseundersøkinga skal forenklast