Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Helseundersøkelsen blant Oslo-ungdom (UngHUBRO)

Publisert Oppdatert


Ungdomsundersøkelsen er en del av den store Helseundersøkelsen i Oslo, også kalt HUBRO. Ungdomsundersøkelsen går derfor ofte under navnet UngHUBRO. Undersøkelsen foregikk i 2000 og 2001.


Har du funnet en feil?

Information in English (28.11.2005)

Undersøkelsen blant ungdom består kun av spørreskjema og ikke noen helsesjekk. Ungdomsundersøkelsen ble gjennomført samtidig med helseundersøkelsen for voksne i Oslo (2000 og 2001). Vi henvendte oss til ungdom som hadde fylt 15 år og gikk i 10. klasse i grunnskolen. Totalt deltok 7343 ungdommer, det vil si at 88 prosent av de aktuelle ungdommene var med.  Ungdommene fikk tilsendt en Informasjonsbrosjyre til ungdom (rtf) hjem, og skrev under en Samtykkeerklæring UNGHUBRO (rtf)før utfylling av spørreskjemaene på skolen.

Resultater

Noen av resultatene er gjengitt i en Helseprofil for Oslo - ungdom, voksne og eldre 
Folder UNGHUBRO med noen av dataene, beregnet på ungdom   
Publikasjonsliste: Publikasjonsliste HUBRO   
Resultater fra ungdomsundersøkelser i seks fylker - Oslo, Hedmark, Oppland, Nordland, Troms og Finnmark   

Spørreskjemaene

Hovedskjemaet ble noe justert (pkt. 6.5 og 5.14) og derfor ligger det ute i to utgaver.

Metodebeskrivelse

Det er laget en beskrivelse av materiale og metode på UNGHUBRO materiale og metode norskog The youth part of HUBRO Material and Methods - English (word)for UNGHUBRO. Når det gjelder spørsmålene om Påkjenning og mestring (U6), vises det til en rettelse i appendix 4 i dokumentet The Oslo health study - objectivs, material and methods. På Folkehelseinstituttet finnes også en protokoll for UNGHUBRO med 114 vedlegg.

Tilleggsundersøkelser

Det er knyttet mange såkalte tilleggsundersøkelser/delprosjekter opp mot ungdomsundersøkelsen. Det er representanter fra våre samarbeidspartnere (ulike forskningsmiljøer, kommuner, fylker) som er faglig ansvarlig for disse delprosjektene og offentliggjør resultatene ettersom de blir klare. Her finner du en oversikt over Tilleggsprosjekter HUBRO inkludert tillegg til UNGHUBRO.