Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Tidligere årsoversikter fra statistikkalenderen

Publisert Oppdatert


Datoer for statikkalenderen ved Folkehelseinstituttet de siste to foregående årene:


Har du funnet en feil?

januar - desember 2015

Publiserings-dato

Statistikk

Statistikkbank oppdatert

24.02.2015

Fortsatt nedgang i salg av reseptfrie smertestillende legemidler

26.02.2015

Arkiv_Helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk - prevalensundersøkelser høsten 2014

03.03.2015

Forbruket av lakselusmidler er høyt og øker fortsatt

04.03.2015

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2014

MSIS

11.03.2015*

arkiv - Folkehelseprofilar for kommunane 2015 er publiserte

Kommunehelsa statistikkbank

24.03.2015

Reseptregisteret oppdatert med 2014-tall

25.03.2015

arkiv - Folkehelseprofilene for fylkene 2015 publiserte

Norgeshelsa statistikkbank

26.03.2015

Historisk låge aborttal for kvinner under 20 år

Abort statistikkbank

14.04.2015

Salget av legemidler økte i 2014

15.04.2015

Gonoré og syfilis i Norge 2014

23.04.2015

Dekningsstatistikk for barnevaksiner 2014

Norgeshelsa statistikkbank

28.04.2015

Store fylkesvariasjoner i bruk av antibiotika i Norge

27.05.2015

Rusmiddelstatistikk 2014

01.06.2015

Mat- og vannbårne infeksjoner 2014

04.06.2015

Årsrapport om sykdomsutbrudd i 2014

MSIS

15.06.2015

Vannverksdata for 2014 er tilgjengelig

15.06.2015

Flått og flåttbårne sykdommer – Årsrapport for 2014

MSIS

16.06.2015

Årsrapport 2014: Hva smittes vi av på utenlandsreiser?Årsrapport 2014: Hva smittes vi av på utenlandsreiser?

MSIS

17.06.2015

9 av 10 barn fødes etter fullgåtte svangerskap

MFR statistikkbank

25.06.2015

En av 20 pasienter fikk sårinfeksjon etter operasjon

25.06.2015

Arkiv_Helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk - prevalensundersøkelsen våren 2015

28.07.2015

Hepatitt B og C i Norge

MSIS

25.08.2015

Økt salg av nesespray

16.09.2015

Færre bypassopererte, men fleire fekk pacemaker i 2014

HKR statistikkbank

22.09.2015**

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2014

MSIS

30.09.2015

Vel 300 tuberkulosetilfeller i 2014

MSIS

01.10.2015152 dødsfall blant ikke-bosatte i 2013DÅR

06.10.2015

Årsstatistikk for MSIS 2014

MSIS

15.10.2015

Influensa i Norge 2014-15, årsrapport

04.11.2015

Dødsårsaker for 2014: Kreft stabilt, demens øker

DÅR statistikkbank

18.11.2015

Fødselsstatistikk for 2014 publisert

MFR statistikkbank

23.11.2015

Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) årsrapport 2013-2014

15.12.2015167 dødsfall blant ikke-bosatte i 2014DÅR

 

januar - desember 2014

DatoStatistikkStatistikkbank
oppdatert
Ansvarlig for statistikken

21.01.14

arkiv - Folkehelseprofilar 2014 for kommunane er publiserte

KHS

Avdeling for helsestatistikk

23.01.14Hjerte- og karregisterets basisdel, årsrapport 2012

HKR

Avdeling for helseregistre

29.01.14

arkiv - Gunstig utvikling for de fleste uønskede svangerskapsutfall

MFR statistikkbank

Avdeling for helseregistre

18.02.14

Arkiv - En av to kjøper de vanligste legemidlene i butikk

Avdeling for legemiddelepidemiologi

27.02.14

Arkiv-Helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk - prevalensundersøkelser høsten 2013.

Avdeling for infeksjonsovervåking Helseregistre/NOIS

04.03.14

Arkiv - Økt forbruk av legemidler i norsk fiskeoppdrett

Avdeling for legemiddelepidemiologi

12.03.14

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2013

MSIS

Avdeling for infeksjonsovervåkning

19.03.14

2013: Høy oppslutning om det norske barnevaksinasjonsprogrammet

Norgeshelsa

Avdeling for vaksine

31.03.14Arkiv - Folkehelseprofiler for fylkene 2014 er publisert

Norgeshelsa

Avdeling for helsestatistikk

02.04.14

Arkiv - Fleirtalet av sjølvbestemte abortar skjer før 9. veke

MFR statistikkbank

Avdeling for helseregistre

08.04.14

Framleis svak auke i salet av legemiddel

Avdeling for legemiddelepidemiologi

09.04.14

Arkiv - Reseptregisterets nettsider oppdatert med 2013-tall

Avdeling for legemiddelepidemiologi

10.04.14

Gonoré og syfilis i Norge i 2013

MSIS

Avdeling for infeksjonsovervåkning

07.05.14

Betydeleg fleire brukarar av blodfortynnande legemiddel

Avdeling for legemiddelepidemiologi

19.05.14

Rusmiddelstatistikken: Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2013

Divisjon for rettsmedisinske fag

03.06.14#Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013MSIS

Avdeling for infeksjonsovervåkning

16.06.14

Vannverksdata for 2013 er tilgjengelig

Avdeling for mat, vann og kosmetikk

18.06.14

Fødselsstatistikk 2013 foreløpige tall: Fødselsvekt, røyking i svangerskapet, mors alder ved første fødsel. Tilgjengelig i MFR statistikkbank

MFR statistikkbank

Avdeling for helseregistre

20.06.14##

Arkiv-Infeksjoner etter kirurgiske inngrep, NOIS-2013

Avdeling for infeksjonsovervåking

20.06.14*

Mat- og vannbårne infeksjoner og utbrudd i 2013

Avdeling for infeksjonsovervåking

23.06.14*****

Årsstatistikk for MSIS 2013

Avdeling for infeksjonsovervåking

01.07.14**

Tuberkulose – årsstatistikk for 2013


Avdeling for infeksjonsovervåking

15.07.14***

Flått og flåttbårne sykdommer – årsrapport for 2013

Avdeling for infeksjonsovervåking

19.08.14

Arkiv - Nedgang i salget av reseptfrie smertestillende legemidler

Avdeling for legemiddelepidemiologi

28.08.14

Arkiv-Helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk - prevalensundersøkelser våren 2014

Avdeling for infeksjonsovervåking

30.09.14****

Influensa i Norge 2013-14, årsrapport

Avdeling for infeksjonsovervåking

12.11.14

Dødsårsaker for 2013 - små endringer fra tidligere år

Legemeldinger om dødsfall er grunnlaget for dødsårsaksstatistikken

Avdeling for helseregistre

12.12.14###

Statistikk frå Hjarte- og karregisteret for 2013

HKR statistikkbank

Avdeling for helseregistre

17.12.14

Rekordlav dødelighet ved fødselen

MFR statistikkbank

Avdeling for helseregistre

*Årsrapport mat- og vannbårne sykdommer 2013 endret fra 28.05 til 20.06. ## Postoperative infeksjoner i operasjonsområdet (NOIS-POSI) endret fra 19.06 til 20.06. **Årsrapport Tuberkulose 2013 endret fra november til 01.07. ***Årsrapport flått- og flåttbårne sykdommer 2013 endret fra 13.06 til 2.07, og videre til 15.07. #Klamydia årsstatistikk, ny fra 4.6.2014. Ikke forhåndsvarslet i kalenderen. ****Influensa - årsrapport 2013 endret fra 15.05 til 30.09. *****Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Årsstatistikk 2013 var egentlig planlagt publisert i november. ###Hjerte- og karregisteret (HKR) planlagt publisert i november.