Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Statistikkalenderen

Publisert Oppdatert


Statistikkalenderenviser helsestatistikk som er tilgjengelig fra Folkehelseinstituttets registre. Oversikten inneholderlenker tilden sist oppdatertestatistikken og datoer forframtidige oppdateringer.


Har du funnet en feil?

I årene framover vil flere av instituttets statistikker bli inkludert i kalenderen.
Flere registre har også tall i Norgeshelsa og Kommunehelsa statistikkbank - instituttets interaktive statistikkbanker. 

Statistikk 2012

Publiseringsdato
og status

Statistikk

Ansvarlig for statistikken

Mer om samme tema

10.01.2012

Hent folkehelseprofil for kommune, fylke eller bydel 

Avdeling for helsestatistikk: Framstiller og presenterer helsedata

Kommunehelsa   

08.02.2012

Arkiv - Stabilt sal av legemiddel utanom apotek i 2011

Grossistbasert legemiddelstatistikk
Om den grossistbaserte legemiddelforbruks-statistikken

Tema: Legemidler

29.02.2012

Stabil førekomst av infeksjonar i norske helseinstitusjonar.

Arkiv - Om prevalensundersøkelsene

Smittevern i helseinstitusjoner (tidl. Sykehushygiene) med nye nettsider

01.03.2012

Arkiv - Nedgang i forbruk av lakselusmidler i norsk fiskeoppdrett

Grossistbasert legemiddelstatistikk
Om den grossistbaserte legemiddelforbruks-statistikken

Tema: Legemidler

15.03.2012

Arkiv - Medisinsk fødselsregister: 2010 - statistikk

Medisinsk fødselsregister

Tema: Svangerskap, fødsel og spedbarns helse

21.03.2012

Arkiv - Fortsatt nedgang i salg av angstdempende legemidler og sovemidler

Grossistbasert legemiddelstatistikk
Om den grossistbaserte legemiddelforbruks-statistikken

Tema: Legemidler

27.03.2012

Arkiv - Reseptregisteret: Tal for 2011

Reseptregisteret

Tema: Legemidler

29.03.2012

Arkiv - Høy vaksinasjonsdekning i barnevaksinasjonsprogrammet

Om Nasjonalt vaksinasjonsregister - SYSVAK(SYSVAK)

Vaksine

12.04.2012  Arkiv- Folkehelseprofilar for fylka 2012 publiserte  Avd for helsestatistikk Kommunehelsa

26.04.2012

Arkiv - 9 av 10 eldre fikk legemiddel på resept i 2011

Reseptregisteret

Tema: Legemidler

 15.06.2012

Fortsatt nedgang i svangerskapsavbrudd blant tenåringer

MFR, Register over svangerskapsavbrudd
Om statistikk for svangerskapsavbrudd (PDF)

Tema: Abort - svangerskapsavbrudd

15.06.2012

Vannverksdata er nå tilgjengelige. Forbedret rapportering i forhold til 2010

Vannverksregisteret (VREG)

Tema: Drikkevann og vannhygiene

12.07.2012 (utsatt pga tekniske problemer)

Postoperative sårinfeksjoner. NOIS-4, Høst 2011.

NOIS
Om NOIS' statistikk (PDF)

Smittevern i helseinstitusjoner

Dato kommer senere

Rusmiddelstatistikk 2011

Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning
Om rusmiddelstatistikk (PDF)

Rusmidler

Dato kommer senere

Meldinssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Årsstatistikk 2011.

MSIS
Om statistikk for MSIS (PDF)

Smittsomme sykdommer

Høsten 2012

Dødsårsakene 2011 

Dødsårsaksregisteret
Om statistikk for dødsårsaker (PDF)

Dødsårsaker

16.08.2012

Legemiddelomsetning utenom apotek. 1.halvår 2012.

Grossistbasert legemiddelstatistikk
Om grossistbasert legemiddelstatistikk

Legemidler

22.08.2012

Prevalens av sykehusinfeksjoner i sykehus og helseinstitusjoner for eldre. Vår 2012.

Prevalens-undersøkelser

Smittevern i helseinstitusjoner