Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Statistikkalenderen 2007

Publisert Oppdatert


Offisiell helsestatistikk som ble publisert i 2007


  • Relaterte saker


Har du funnet en feil?

Publiseringsdato Ny statistikk Ansvarlig for statistikken Mer informasjon
16.02.07 Arkiv - 7 av 10 fikk legemiddel på resept i 2006 Grossistbasert legemiddelstatistikk og Reseptregisteret
Om den grossistbaserte legemiddelforbruks-statistikken
-Tema: Legemidler
16.03.07 Rusmiddelstatistikk for 2006 Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning -Tema: Rusmidler - virkninger, avhengighet og misbruk
10.04.07 Arkiv - Legemiddelforbruket i Norge 2002-2006 Grossistbasert legemiddelstatistikk
Om den grossistbaserte legemiddelforbruks-statistikken
-Tema: Legemidler
11.04.07 Arkiv - Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Årsstatistikk 2006 MSIS
Om MSIS' statistikk (metadata)
-Tema: Smittsomme sykdommer
-MSIS-statistikk
02.05.07 Arkiv - 675 000 personer fikk allergimedisin på resept i 2006 Reseptregisteret -Tema: Legemidler
-Reseptregisteret
15.05.07 Svangerskapsavbrudd 2006. Foreløpige tall
- Abortstatistikk 2006
Register over svangerskapsavbrudd ved MFR -Tema: Abort - svangerskapsavbrudd
-Statistikk for aborttall
15.05.07 Svangerskapsavbrudd etter utgangen av 12. svangerskapsuke 2006. Basis tabeller. Foreløpige tall
- Abortstatistikk 2006
Register over svangerskapsavbrudd ved MFR -Tema: Abort - svangerskapsavbrudd
-Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006
01.06.07 Legemiddelomsetning utenom apotek 2007. 1. tertialtall Grossistbasert legemiddelstatistikk
Om den grossistbaserte legemiddelforbruks-statistikken
-Tema: Legemidler
15.06.07 Fødsler 2005-2006. Foreløpige tall, del 1 MFR -Tema: Svangerskap, fødsel og spedbarns helse
-MFRs statistikkbank
15.06.07 Nøkkeltall fra Vannverksregisteret for 2006 VREG -Tema: Drikkevann og vannhygiene
-VREG nøkkeltall 2006
15.06.07 Sykehusinfeksjoner i Norge 2006, NOIS-2 NOIS
Om NOIS' statistikk (metadata)
-Tema: Smittevern i helsetjenesten
20.06.07 Arkiv - Årsrapport 2006 for Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og infeksjoner i helseinstitusjoner MSIS
Om MSIS' statistikk (metadata)
-Tema: Smittsomme sykdommer
-MSIS-statistikk
03.07.07 Resultat fra vårens prevalensundersøkelse av sykehusinfeksjoner Prevalensundersøkelser -Tema: Smittevern i helsetjenesten
03.07.07 2006: Barn i Norge er godt vaksinert SYSVAK -Tema: Vaksine
-Dekningsstatistikk - vaksine
17.09.07 Kunstig befruktning (IVF/ICSI) 2008. MFR -Assistert befruktning - ART
-Tall for kunstig befruktning
01.10.07 2.tertial 2007: Stabil legemiddelandel i butikk Grossistbasert legemiddelstatistikk
Om den grossistbaserte legemiddelforbruks-statistikken
-Tema: Legemidler
15.10.07 Statistikk fra Medisinsk fødselsregister
- Flere keisersnitt 2005-2006
- Færre dødfødsler i 2006
MFR -Tema: Svangerskap, fødsel og spedbarns helse
-MFRs statistikkbank
19.10.07 Dødsårsakene 2005
- 2005: Hjertedødsfall synker fortsatt
- 2005: Flere kvinner dør av lungekreft
Dødsårsaksregisteret -Tema: Dødsårsaker og levealder i Norge
-Dødsårsaker, europeisk kortliste
11.12.07 Prevalens av sykehusinfeksjoner i sykehus og helseinstitusjoner for eldre. Høst 2007 Prevalensundersøkelser -Tema: Smittevern i helsetjenesten
17.12.07 Abortstatistikk 2006 Register over svangerskapsavbrudd ved MFR -Tema: Abort - svangerskapsavbrudd
-Statistikk for aborttall
17.12.07 Abortstatistikk 2006 Register over svangerskapsavbrudd ved MFR -Tema: Abort - svangerskapsavbrudd
-Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006
1.kv.08 (utsatt fra 17.12.07) Svangerskapsavbrudd etter utgangen av 12. svangerskapsuke 2006. Avbrudd etter prenatal diagnostikk. Oppdaterte tall Register over svangerskapsavbrudd ved MFR -Tema: Abort - svangerskapsavbrudd
1.kv.08 (utsatt fra 17.12.07) In-vitrofertilisering 2006. Oppdaterte tall MFR -Assistert befruktning - ART
1.kv.08 (utsatt fra 17.12.07) Fødsler 2005-2006. Oppdaterte tall MFR -Tema: Svangerskap, fødsel og spedbarns helse