Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Statistikkalenderen 2017

Publisert Oppdatert

Statistikk_2.png

Datoer for publisering av registerstatistikk, folkehelseprofiler, og annen statistikk. Publiseringen skjer kl. 07.00 eller kl 10.00, se kalenderen.


Endelig dato settes én måned i forveien. Nederst på siden finner du statistikk som allerede er publisert i år. 

Hver uke gjennom hele året:

Dato

Statistikk

Hver onsdag

Ukerapport influensa

Hver tirsdag
før kl. 15.00

Ukerapport totaldødelighet - Norwegian Mortality Monitoring System (NorMOMO)         

Publisert i 2017

Nyeste publisering øverst i tabellen:

Dato

Statistikk

 13.12.2017

kl 07.00

 Dødsårsaksregisteret, tall for 2016: 

 12.12.2017  Sykdomspulsen, månedsrapport

16.11.2017

Årsrapport 2016 om helsetjenesteassosierte infeksjoner, antibiotikabruk (NOIS) og antibiotikaresistens (MSIS) og Verdens håndhygienedag

10.11.2017 Sykdomspulsen, månedsrapport: Luftveisinfeksjoner, mage-tarminfeksjoner  
25.10.2017

Medisinsk fødselsregister: Fødsler, mors alder ved første fødsel, mors kroppsmasseindeks, røyking i svangerskapet. Endelige tall 2016. MFR statistikkbank

10.10.2017 Sykdomspulsen, månedsrapport
25.09.2017

Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) årsrapport 2016 RAVN

12.09.2017

Sykdomspulsen, månedsrapport

05.09.2017

Legemiddelomsetning utenom apotek. 1.halvår 2017

31.08.2017

Kvalitetsindikatoren 30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse. Resultater for 2016

10.08.2017

Sykdomspulsen, månedsrapport

11.07.2017

Sykdomspulsen, månedsrapport

04.07.2017

Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge 2016

03.07.2017

Status for overvåkning av sykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, Norge

21.06.2017

Blod- og seksuelt overførbare infeksjoner i Norge 2016. Inkluderer hiv, klamydia, hepatitt, gonore og syfilis.
13.6.2017
kl 09.00

Sykdomspulsen, månedsrapport

Uke 22

Siste ukerapport influensa sesongen 2016-2017. Ukerapporter 2016-2017

31.5.2017

Hjerte- og og karregisterets basisdel: Polikliniske konsultasjoner, sykehusopphold, pasienter, diagnoser og prosedyrer, 201

10.5.2017

Sykdomspulsen, månedrappport med tall til og med april 2017:

Øvre luftveisinfeksjoner  

Mage-tarminfeksjoner
27.04.2017

Rapport fra Reseptregisteret 2012-2016

10.04.2017

Sykdomspulsen med nye tall for mars 2017:

Overvåking av øvre luftveisinfeksjoner  
Overvåking av mage-tarminfeksjoner 
06.04.2017 Dekningsstatistikk vaksinasjon 2016 
Kommunehelsa statistikkbank: tall for fylker og store kommune
30.03.2017 Rapport fra Grossistbasert legemiddelstatistikk: Legemiddelforbruket i Norge 2012-2016
21.03.2017 Reseptregisteret: Oppdatering av ekstern uttrekksløsning med data fra 2016. Oppdatering med 2016-tall i Reseptregisteret.no.
15.03.2017 Gonore og syfilis i Norge, 2016
 14.03.2017
kl 07.00
Fokehelseprofiler for fylkene
08.03.2017
kl 07.00

Abortregisteret: Svangerskapsavbrudd, 2016 
Rapport om svangerskapsavbrot for 2016

01.03.2017 Hiv, statistikk for 2016
 28.02.2017 Forbruk av legemidler i norsk fiskeoppdrett 2016
 22.02.2017 Medisinsk fødselsregister: Fødsler, assistert befruktning, medisinske tilstander hos mor og barn, perinatal død og spedbarnsdød. Institusjonsstatistikk. Endelige tall for 2015 i MFR statistikkbank
 21.02.2017 Legemiddelomsetning utenom apotek i 2016
14.02.2017 Folkehelseprofiler for bydeler
14.02.2017  Folkehelseprofiler for kommunene

19.01.2017

Rusmidler i Norge 2016

12.01.2017

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antiobiotikabruk i sykehus og sykehjem  - høsten 2016

Kontakt

Medievakta ved Folkehelseinstituttet 

Statistikkalenderen redigeres ved Avdeling for helse og ulikhet. Redaksjonen for statistikkalenderen