Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Zoonoser - smitte fra dyr

Publisert Oppdatert

gårdsdyr
Gårdsbesøk. Line Vold, Folkehelseinstituttet

Zoonoser er sykdommer som under normale forhold kan smitte fra andre virveldyr til mennesker ved direkte kontakt med dyrene, indirekte via for eksempel mat og vann, eller via vektorer som blant annet levende insekter og skogflått.


Antakelig har de fleste smittsomme sykdommer hos mennesker opprinnelig kommet fra dyr. Noen smittestoff har så forandret seg og tilpasset seg et liv i mennesket og begynt å smitte mellom mennesker. Det betyr at nye sykdommer kan oppstå hos mennesker ved smitte fra dyr.

Inndeling av zoonoser

Zoonoser har en ting til felles: De kan på en eller annen måte smitte fra dyr til mennesker. Ellers er sykdommene svært forskjellige. De kan deles inn på en rekke måter, som vist nedenfor.

Smittestoffet kan være:

 • Bakterier (eks. salmonellose og harepest)
 • Virus (eks. musepest og rabies)
 • Parasitter (eks.cryptosporidiose og toksoplasmose)
 • Prioner (eks. menneskets form for kugalskap (vCJD))

Zoonoser kan deles inn på en rekke måter, som vist nedenfor. Skal man drive effektivt smittevern mot zoonoser, må man kjenne svaret på disse spørsmålene for den aktuelle sykdommen.

Hvilke typer dyr er smittekildene?

 • Matproduserende dyr (eks. salmonelloser, campylobacterioser, listerioser, yersinioser, EHEC-infeksjoner og brucellose). Disse sykdommene kalles gjerne landbrukszoonoser.
 • Kjæledyr (eks. papegøyesyke og katteklorsykdom)
 • Ville dyr (eks. harepest og musepest)
 • For mange sykdommer kan flere typer dyr være smittekildene. Noen av sykdommene smitter også mellom mennesker slik at både dyr og mennesker kan være smittekildene.

Hva er tilstanden til dyrene som er smittekildene?

 • Friske smittebærere (eks. campylobacteriose der kyllingene er friske)
 • Syke (eks. fugleinfluensa der kyllingene selv er syke)

Hva er den hyppigste smittekilden?

 • Levende dyr (eks. rabies fra levende hunder og fugleinfluensa fra levende kyllinger) 
 • Animalske matprodukter (eks. salmonellose fra egg og campylobacteriose fra fjørfekjøtt)
 • Andre mennesker (eks. sars, der mennesket er den klart hyppigste smittekilden, men der nok noen få mennesker opprinnelig er blitt smittet av et dyr)

Hva er smittemåten?

 • Direkte kontakt mellom mennesker og dyr (eks. harepest og rabies)
 • Indirekte gjennom forurenset vann eller mat (eks. campylobacteriose og salmonellose) eller overføring via vektorer (eks. Lyme borreliose og vestnilfeber)

Hvor hyppig er smitte fra dyr til mennesker?

Smitten kan være et resultat av:

 • En vedvarende lav risiko, som ved for eksempel salmonellose og tularemi.
 • Et større utbrudd (epidemi) med høyere forekomst enn vanlig.
 • En sjelden hendelse der et smittestoff har krysset fra en art til en annen, som for eksempel sars.