Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Risikogrupper for komplikasjoner av ny influensa A(H1N1)

Publisert Oppdatert


Erfaringer fra andre land viser at noen grupper er mer utsatt for komplikasjoner og død av ny influensa A(H1N1). Disse gruppene vil få særlig oppmerksomhet med tanke på vaksinering, behandling ved sykdom, forebyggende behandling og sykehusinnlegging ved behov.


  • Relaterte saker


 Følgende regnes som risikogrupper:

  • Voksne og barn med kroniske luftveissykdommer (inkludert astma med behov for stadig legemiddelbehandling eller innleggelser), spesielt personer med nedsatt lungekapasitet.
  • Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon (høyt trykk i lungekretsløpet). Ukomplisert forhøyet blodtrykk alene regnes ikke som risiko.
  • Voksne og barn med nedsatt forsvar mot infeksjoner. 
  • Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2). 
  • Gravide. 
  • Voksne og barn med kronisk nyresvikt. 
  • Voksne og barn med kronisk leversvikt.
  • Kronisk, nevrologisk sykdom eller skade
  • Svært alvorlig fedme, dvs kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2

Personer som er over 65 år (inkludert beboere på alders- og sykehjem) smittes i mindre grad enn yngre personer av den nye influensaen. De som blir syke er imidlertid mer utsatt for komplikasjoner.

Ta kontakt med behandlende lege hvis du er i tvil om du tilhører en av risikogruppene.