Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Ny varslingsmåte for leger og medisinsk-mikrobiologiske laboratorier om bekreftede tilfeller av ny influensa A(H1N1)

Publisert Oppdatert


WHO har erklært utbruddet av ny influensa A(H1N1) som en ”alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse” i henhold til Det internasjonale helsereglementet (IHR), og oppfordrer medlemslandene til å bidra til den globale overvåkingen. Som nasjonalt IHR-kontaktpunkt, jf IHR-forskriften § 7, skal Folkehelseinstituttet sørge for at WHO er orientert om situasjonen i Norge. (Oppdatert 17.07.09).


  • Relaterte saker


Har du funnet en feil?

Vi oppfordrer spesielt fastleger, legevakter, sykehusleger og medisinsk-mikrobiologiske laboratorier til å bidra til denne overvåkingen.

Bakgrunn for endringen

På bakgrunn av epidemiens utvikling og dens relativt milde kliniske bilde forenkles den tidligere telefoniske varslingen til en skriftlig varsling (melding) av laboratoriebekreftede tilfeller. Antallet som i disse dager bekreftes syke har nådd et omfang som gjør at det ikke lenger er hensiktsmessig med telefonisk varsling til Folkehelseinstituttet (Smittevernvakten), kommunelegen eller Fylkesmannen.

Definisjon av bekreftet tilfelle

Person i Norge som i klinisk prøve har fått påvist nytt influensavirus A(H1N1) med en av følgende laboratorietester: 

  • Nukleinsyrepåvisning 
  • Virusdyrkning

Meldingsmåte

For enkelthets skyld benyttes samme meldingsmåte som for sykdommer i MSIS meldingsgruppe A (nominativt).

Medisinsk-mikrobiologiske laboratorier: Kopi av positive prøvesvar for nytt influensavirus A(H1N1) sendes i kopi til MSIS, Folkehelseinstituttet.

Leger i og utenfor sykehus: MSIS-meldingsskjema sendes umiddelbart med post til MSIS, Folkehelseinstituttet og i kopi til kommunelegen. Skjemaet følger prøvesvaret fra laboratoriet eller lastes ned fra denne siden. Fyll ut skjemaet så godt som mulig, særlig vedrørende antatt smittested.

Hjemmel

Hjemmel for å be om disse opplysningene, inkludert personidentitet, er gitt i IHR-forskriften §§ 6 og 12. Folkehelseinstituttet mener det er nødvendig med personidentifiserbare opplysninger for å kunne følge opp de tilfellene og dermed bidra til å motvirke en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse i Norge.