Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Kommunene bes om å opprettholde tilbud om pandemivaksinasjon frem til påske

Publisert Oppdatert


Hovedbølgen av pandemien er nå over og det er svært liten influensaaktivitet. Folkehelseinstituttet ber likevel kommunene å opprettholde et vaksinasjonstilbud frem til påske, for eksempel ved en helsestasjon eller et vaksinasjonskontor en gang ukentlig.


  • Relaterte saker


Samtidig bes det om at restlagrene av pandemivaksinen blir tatt vare på. Det kan bli aktuelt å tilby pandemivaksine igjen til høsten. Folkehelseinstituttet følger nøye med på situasjonen i verden og vil komme tilbake med anbefalinger om videre vaksinasjon dersom det skulle bli behov for det.

Når det gjelder Pandemrix som reisevaksine er myndighetenes holdning at det er fornuftig å vaksinere seg uansett hvor man skal oppholde seg. Og sjansen for vaksinasjon er nå og frem til påske. Kommunene forventes ikke å opprettholde et særskilt tilbud for reisende etter dette. Det vil bli dyrt og upraktisk, blant annet fordi vaksinen kommer i tidoseglass der alle dosene må brukes innen 24 timer.

Registering av gitt vaksine

Vi vil samtidig be kommunene om et krafttak for registrering av pandemivaksinasjoner. Beregninger tilsier at det fortsatt mangler ca 300 000 registreringer i SYSVAK/PANVAK, dvs. at vaksinasjon er gjennomført, men ikke blitt registrert.

Det er flere grunner til myndighetene ønsker å få registrert alle de som er vaksinert. Disse registreringene kan brukes til å vurdere mulige scenarier for spredning av influensa til høsten. De er viktige for å kunne følge opp meldinger om mulige bivirkninger og det er viktig for å kunne beregne den beskyttende effekten av vaksinen. Derfor er det viktig at alle bidrar til et krafttak for å redusere etterslepet i registreringen.

  • Vaksinasjonsregistrering - PANVAK
  • arkiv - Registrerte pandemivaksinasjoner