Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Kjente bivirkninger etter Pandemrix

Publisert Oppdatert


Bivirkningene som er rapportert etter vaksinasjon med Pandemrix kan sammenliknes med bivirkningene man får etter vanlig sesonginfluensavaksine. De vanligste er lokale reaksjoner på injeksjonsstedet, hodepine, tretthet, feber, muskel- og leddsmerter. Bivirkningene er stort sett lette, av kort varighet og vil gå over av seg selv i løpet av få dager.Har du funnet en feil?

Pandemrix kan som alle andre legemidler gi bivirkninger. Sammenlignet med vanlig sesonginfluensavaksine kan man etter vaksinasjon med Pandemrix forvente noe kraftigere reaksjon på injeksjonsstedet. Dataene tyder også på at lokalreaksjoner og andre vanlige bivirkninger som går over i løpet av få dager, forekommer noe hyppigere etter vaksinasjon med pandemivaksinen enn etter vanlig sesonginfluensavaksinasjon. Bivirkningene varierer med aldersgruppene, for eksempel er det registrert færre bivirkninger hos personer over 60 år, mens feber og andre svært vanlige bivirkninger er sett hyppigst hos barn.

Allergiske reaksjoner i form av urtikaria (elveblest) kan i sjeldne tilfeller forekomme etter vaksinasjon, og i svært sjeldne tilfeller i form av anafylaktisk reaksjon (alvorlige allergiske reaksjoner).

Bivirkninger sett i kliniske utprøvninger:

Studiene av modellvaksinen til Pandemrix ble gjort på ca 5 000 personer. Dette var hovedsaklig friske voksne mellom 18-60 år, men det ble også gjort mindre studier på eldre og på barn i alderen 3-9 år. Mistenkte bivirkninger rapportert i kliniske studier med modellvaksinen er listet nedenfor. De første dataene fra kliniske studier med nye Pandemrix (H1N1), både på voksne opp til 85 år og på barn ned til 6 måneder, viser at vaksinen gir samme type bivirkninger som modellvaksinen. Oversikten nedenfor angir hendelser som er rapportert fra samme tidsrom som vaksinen er satt og kan dermed inkludere både hendelser som skyldes vaksinen og hendelser som kan ha annen årsak enn vaksinen.

Svært vanlige (kan inntreffe hos flere enn 1 av 10 vaksinerte):

 • Hodepine
 • Tretthet
 • Smerte, rødhet, hevelse eller indurasjon (hardt område) på injeksjonsstedet
 • Feber
 • Verkende muskler, leddsmerter

 Vanlige (kan inntreffe hos 1 til 10 av 100 vaksinerte):

 • Varme, kløe eller blåmerke på injeksjonsstedet
 • Økt svetting, skjelving, influensalignede symptomer
 • Hovne lymfeknuter på hals, armhule eller lyske

Mindre vanlige (kan inntreffe hos 1 til 10 av 1000 vaksinerte):

 • Prikking eller nummenhet i hender eller føtter
 • Søvnighet
 • Svimmelhet
 • Gastrointestinale plager som diaré, oppkast, magesmerter, kvalme
 • Kløe, utslett
 • Generell følelse av uvelhet
 • Søvnløshet

Reaksjonene nevnt ovenfor forsvinner vanligvis i løpet av 1-2 dager uten behandling.

Mistenkte bivirkninger rapportert etter vaksinasjon med Pandemrix (H1N1):

Pandemrix benyttes i massevaksinasjonsprogram i mange land. Det er til nå (januar 2010) distribuert 100 millioner doser Pandemrix, og det er estimert at 55 millioner doser av vaksinen er gitt.

Data fra kliniske studier og fra rapporter om mistenkte bivirkninger etter bruk av Pandemrix (H1N1) viser tilsvarende bivirkningsprofil som man har sett i de kliniske studiene med modellvaksinen og som er forventet ved vaksinering med sesonginfluensavaksine.

Frekvensen av bivirkninger observert i kliniske studier med Pandemrix (H1N1) er med få unntak lik det som er rapportert i kliniske studier med modellvaksinen. Rødhet på injeksjonsstedet og feber er rapportert mindre hyppig, mens skjelving og svetting er rapportert mer hyppig etter vaksinasjon med Pandemrix (H1N1) hos personer i alderen 18-60 år. Det ble også rapportert flere gastrointestinale symptomer og mer skjelving hos barn i alderen 10-17 år. I en klinisk studie hos barn i alderen 6 mnd til 3 år ble det etter andre dose rapportert mer lokalreaksjoner og generelle symptomer (spesielt feber) enn etter første dose.

I tillegg til bivirkningene som er rapportert i kliniske studier, har det blitt rapportert feberkramper, anafylaksi (alvorlige allergiske reaksjoner), urtikaria, angioødem og generelle hudreaksjoner etter vaksinasjon med Pandemrix (H1N1).

Det kan ofte være vanskelig å vite om sykdom eller symptomer som kommer kort tid etter en vaksinasjon skyldes vaksinen eller om dette ville ha oppstått uansett. Ved bekymringsfulle symptomer etter vaksinasjon, skal derfor lege kontaktes slik at behandlingstrengende sykdom ikke blir oversett.