Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Råd til andre yrkesgrupper om ebolavirus og ebolavirussykdom»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Råd til andre yrkesgrupper om ebolavirus og ebolavirussykdom

Artikkel

Råd til andre yrkesgrupper om ebolavirus og ebolavirussykdom

Her gis råd om hvordan ulike yrkesgrupper andre enn helsepersonell og bistandsarbeidere bør forholde seg med hensyn til den aktuelle ebolasituasjonen.

Her gis råd om hvordan ulike yrkesgrupper andre enn helsepersonell og bistandsarbeidere bør forholde seg med hensyn til den aktuelle ebolasituasjonen.


Ebolaviruset smitter fra person til person gjennom direkte kontakt med blod og andre kroppsvæsker. Det betyr at det særlig er familiemedlemmer, helsepersonell som steller og behandler de syke, samt og personer som steller de døde som blir smittet. En person er ikke smittsom i perioden mellom han er smittet til han blir syk (inkubasjonstiden).

Symptomer på ebolavirussykdom er rask utvikling av høy feber, sterk hodepine, slapphet, muskelsmerter, sår hals vanligvis etterfulgt av oppkast og diaré, i løpet av 3 - 5 dager. Senere kan det oppstå indre og ytre blødninger i alvorlige tilfeller. Tiden fra smitte til symptomer (inkubasjonstiden) er mellom 2-21 dager, vanligvis 8-10 dager

Det er først og fremst yrkesgrupper som kommer i direkte kontakt med kroppsvæsker hos ebolasyke personer, som selv er utsatt for smitte.  Det er hovedsakelig ansatte i helsevesenet som kan komme i kontakt med syke personers kroppsvæsker hvor man ikke kan utelukke ebolasmitte.  Dette inkluderer også personer som arbeider rundt den syke som renholdspersonell og annet støttepersonell.

Ansatte i politiet, tollvesenet, fengsler, havnevesen, på flyplasser o.l

Andre yrkesgrupper som ansatte i politiet, tollvesenet, fengsler, havnevesen, på flyplasser o.l. kan i sin yrkesutøvelse komme i direkte kontakt med kroppsvæsker. Som et generelt hygienisk tiltak skal det alltid brukes hansker og god håndhygiene i slike situasjoner og det er i den nåværende situasjon viktig å innskjerpe denne rutinen selv om risikoen for å komme i kontakt med en ebolasmittet er svært liten. Det er på bakgrunn av ebolasituasjonen ikke grunnlag for å innføre nye rutiner, som f.eks. bruk av munnbind, enn de som allerede er innført som rutine i tjenestene. 

Ved mistanke om sykdom  

Dersom en person i sin yrkesutførelse får mistanke om at en person er ebolasyk og har oppholdt seg i et land med ebolautbrudd de siste 3 ukene eller på annen måte kan ha blitt smittet, bør man unngå nær kontakt (<1 meter) med personen og unngå kontakt med vedkommendes kroppsvæsker. Den syke bør plasseres på et egnet værelse. Deretter skal kommunelegen straks varsles per telefon. Får man ikke kontakt med kommunelegen skal man straks kontakte Folkehelseinstituttets Smittevernvakta (tlf 21 07 63 48). Tjenestemenn har en slik varlingsplikt etter Smittevernloven og IHR-forskriften (Forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse). Kommunelegen (evt. Smittevernvakta) vil vurdere situasjonen og igangsette tiltak dersom mistanken om ebolasykdom styrkes.

Rengjøringspersonell

Rengjøringspersonell kan gjennom sitt arbeid komme i kontakt med kroppsvæsker som urin og avføring uten at man kjenner til hvilke personer som disse har tilhørt. I dagens situasjon er det ikke grunnlag for å innføre andre beskyttelsesrutiner enn de som praktiseres i dag, dvs. bruk av hansker ved rengjøring.

Ansatte som arbeider med avløpsvann og kloakk

Det er meget lav risiko for at ebolavirus som slippes ut i avløpssystemet skal kunne smitte over på personer som arbeider med kloakk. Normale systemer for rensing av avløp vil også være virksomme mot dette viruset, og personer som i sitt arbeid kan komme i direkte kontakt med kloakk, skal bruke beskyttelsesutstyr for å verne seg mot mulig smitte fra alle mulige sykdomsfremkallende mikroorganismer som kan finnes i kloakken.

Ansatte og beboere i asylmottak

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Utlendingsdirektoratet og Politiets utlendingsenhet (PU) utarbeidet rutiner for kartlegging og oppfølging av asylsøkere som kommer fra land med utbrudd av ebolasykdom. Av disse framgår det at alle asylsøkere som kommer fra områder med ebolautbrudd vil bli fulgt opp ved Politites utlendinsgenhet, Refstad asylmottak eller et avlastningstransitt mottak. Mulighet for ebolasmitte vil altså være avklart før asylsøkeren overføres til ordinært mottak. Disse rutinene er av UDI distribuert til alle landets asylmottak.  

Se også: Ebola - Rutiner kartlegging og oppfølging asylsøkere  (pdf)

Ansatte i sjøfarten

Mannskap i utenriksfart kan i spesielle situasjoner, som f.eks. ved redning av flyktninger til sjøs, komme i kontakt med syke eller døde personer som kan ha kommet fra land hvor ebola er endemisk. Norges rederiforbund har i samarbeid med Folkehelseinstituttet utarbeidet detaljerte rutiner for hvordan slike situasjoner skal håndteres.