Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Råd for reiser til områder med ebola-utbrudd»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Råd for reiser til områder med ebola-utbrudd

Artikkel

Råd for reiser til områder med ebola-utbrudd

Ved utbrudd av ebolavirus er det liten risiko for smitte til turister eller andre som oppholder seg i landet uten å være i nær kontakt med syke.

©Yann Libessart/MSF
©Yann Libessart/MSF

Ved utbrudd av ebolavirus er det liten risiko for smitte til turister eller andre som oppholder seg i landet uten å være i nær kontakt med syke.


Utbruddet i Vest-Afrika har pågått siden desember 2013, og de fleste tilfellene ble rapportert i perioden fra august til desember 2014. Utbruddet er nå i sluttfasen i alle de tre landene.  Intensivert overvåkning for ebola foregår i både Guinea, Sierra-Leone og Liberia, og eventuelle nye tilfeller vil bli tett fulgt opp med smitteoppsporing og andre tiltak for å unngå videre smittespredning. Det internasjonale samfunnet og landene i Vest-Afrika har gjort en stor innsats for å styrke beredskapen mot ebola i regionen. Målet har vært å sikre at alle land raskt skal kunne oppdage, isolere og behandle ebolapasienter og dermed unngå videre spredning. Det internasjonale helsereglementet forplikter alle land til raskt å varsle WHO dersom de påviser ebola.

Helsevesenet i de berørte landene hadde i utgangspunktet lite ressurser og har vært under stort press. WHO krever at land med pågående utbrudd av ebola  kontrollerer at alle personer som reiser ut av landet ikke er smittet med ebola. Det betyr at man ved febersykdom kan få problemer med utreise dersom man kan ha vært utsatt for ebolasmitte.

Reiseråd

Liberia ble den 3. september 2015 erklært ebolafritt av WHO, men den 21. november ble nok en familie i hovedstaden Monrovia rammet av sykdommen. Landet vil erklæres fritt den 14. januar 2016 dersom ikke nye tilfeller rapporteres. Den 7. november 2015 ble Sierra-Leone erklært fritt for ebola, og Guinea ble erklært fritt den 29. desember 2015. Intensivert overvåkning for ebola foregår i alle de tre landene, og eventuelle nye tilfeller vil bli tett fulgt opp med smitteoppsporing og andre tiltak for å unngå videre smittespredning. Det er ikke grunnlag for å fraråde reiser til de tre landene pga risiko for ebolasmitte.

Det kan imidlertid også være andre forhold som har betydning for den samlete vurderingen av sikkerhetsrisiko for reisende, så før man reiser må man sette seg inn i de oppdaterte reiserådene som til enhver tid finnes på UD sine nettsider:

 • http://www.landsider.no/

Råd ved eventuelle reiser

Personer som likevel reiser til områder med ebolavirusutbrudd bør unngå:

 • kontakt med ebolasyke personer
 • deltakelse i begravelsesritualer som inkluderer direkte kontakt med den døde dersom det er mistenkt/bekreftet at den døde hadde EVD
 • seksuell kontakt
 • nær kontakt med levende og døde ville dyr (inkludert aper, antiloper, gnagere og flaggermus)
 • å oppholde seg/besøke huler og andre typiske tilholdssted for flaggermus
 • inntak av såkalt bushmeat, det vil si kjøtt fra ville dyr som er drept ved jakt

Det er som alltid viktig å ha en god håndhygiene ved utenlandsreiser.

Utenriksdepartementet oppfordrer alle som reiser til å registrere seg på nettsiden:

 • www.reiseregistrering.no

I tillegg anbefales det å følge generelle reiseråd beskrevet i brosjyren:

 • «Gode råd for god reise»

Råd til bistandsarbeidere og helsepersonell

Folkehelseinstituttet fraråder at mindre og uorganiserte grupper reiser til områder rammet av ebolavirussykdom for å gi bistand. Kontakt med syke og personer som har dødd av denne sykdommen krever tilgang til adekvat beskyttelsesutstyr og profesjonell kunnskap om hvordan utstyret brukes. Erfaringer fra tidligere kriser og katastrofer er at mangelfullt organisert bistandsarbeid fra frivillige vil innebære en økt belastning lokalt.

Spesielt utfordrende vil det være i denne situasjonen der det kreves høy kunnskap om hvordan man utfører godt smittevernarbeid. Dersom personer som yter bistand selv blir syke vil dette utgjøre ytterligere press på helsevesenet i de berørte landene. Fra før har de begrenset kapasitet til å håndtere situasjonen i egen befolkning. Bistand fra Norge bør derfor inngå i regi av profesjonelle organisasjoner og gjerne som ledd i et internasjonalt samarbeid.

 • Råd til bistandsarbeidere og helsepersonell som reiser til ebolarammede områder

Råd til bistandsarbeidere i utbruddsland

WHO har egne retningslinjer for hvordan helsepersonell og andre som kommer i direkte kontakt med syke skal beskytte seg mot smitte ved ulike tiltak som beskyttelsesklær, hansker og lignende.

 • WHO: Infection Control Recommendations for Care of Patients with Suspected or Confirmed Filovirus (Ebola, Marburg) Haemorrhagic Fever

Etter hjemkomst

Hvis du har vært på reise til land hvor det er utbrudd av ebola og utvikler symptomer etter ankomst til Norge, skal du ringe 113 og ikke oppsøke lege eller sykehus på egen hånd. Gi informasjon om hvor du har vært på reise.