Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel i nettpublikasjon

E. coli – tarminfeksjon

Publisert Oppdatert


E.coli-tarminfeksjon er i de fleste tilfeller ufarlig, men en sjelden gang kan infeksjonen gi alvorlig sykdom.


E. coli-bakterier (Escherichia coli) er en fellesbetegnelse for bakterier som finnes naturlig i tykktarmen hos alle mennesker og varmblodige dyr. Disse bakteriene er vanligvis ufarlige så lenge de oppholder seg i tarmen. Der har de en viktig funksjon for fordøyelsen.

Men det finnes noen grupper av E.coli som ikke finnes i vår naturlige tarmflora og som er årsak til ulike typer tarminfeksjoner hos mennesker. De fire vanligste typene av E.coli-bakterier heter EHEC, EIEC, EPEC og ETEC.

EHEC er den typen E. coli-bakterie som vi har hørt mest om i media. EHEC-infeksjoner kan i sjeldne tilfeller gi alvorlige komplikasjoner i form av den alvorlige nyresykdommen HUS (hemolytisk-uremisk syndrom) spesielt hos barn og eldre.

EHEC-bakterienble tidligere kalt «hamburgerbakterien» etter flere utbrudd i USA med utgangspunkt i hamburger-restauranter. 

De tre andre typene forekommer hovedsakelige i utviklingsland, men noen av dem kan være årsak til turistdiaré hos personer fra industrialiserte land som besøker utviklingsland.

Slik smitter E.coli

EHEC-bakterien smitter gjennom forurenset kjøtt og kjøttprodukter av storfe, sau, geit, grønnsaker, upasteurisert melk, produkter av upasteurisert melk og drikkevann.

Det kan også smitte ved direkte kontakt med dyr eller indirekte via dyrenes avføring, fra badevann, samt direkte fra person til person gjennom forurensede hender.

Symptomer

EHEC-bakterien kan gi diaré, ofte blodig, med varighet i 4-10 dager. Noe lengre hos barn. Ofte har ikke barna feber, men en generelt dårlig allmenntilstand som slapphet, kvalme og dårlig matlyst.

Noen av de andre E.coli-bakterietypene kan i tillegg til diaré også gi feber.

Behandling av E.coli

Det finnes ikke noe behandling mot selve bakterien, og man skal i utgangspunktet ikke bruke antibiotika. Enkelte studier kan tyde på en forverring av sykdommen ved antibiotikabruk. Antibiotika vurderes kun som behandling dersom det er mistanke om at man har en annen bakteriell infeksjon samtidig. 

Når man har diaré får man et betydelig væsketap fra tarmen. Derfor er det viktig å drikke vann når man har diaré. I de mest alvorlige tilfellene kan det være at personer som er smittet av E.coli må legges inn på sykehus for å få væske intravenøst. 

Ved de sjeldne tilfellene med EHEC-infeksjon og man har fått den alvorlige nyresykdommen HUS, kreves det at man legges inn på sykehus. 

EHEC-infeksjonen er en allmennfarlig smittsom sykdom. Dette vil si at Folketrygden dekker utgifter til legehjelp ved undersøkelse, behandling og kontroll. Det vil si at pasienten ikke skal betale egenandel.  

Barn som har fått påvist EHEC-infeksjon skal ha fem negative kontrollprøver før barnet kan vende tilbake til barnehagen. Barn som har et husstandsmedlem som har fått påvist EHEC-infeksjon holdes borte fra barnehagen til det foreligger tre negative avføringsprøver fra barnet.

Sykemelding

I enkelte yrker skal personer som har fått påvist EHEC-infeksjon, ikke møte på arbeid igjen før det foreligger 5 negative avføringsprøver tatt med minst 24 timers mellomrom. Dette gjelder personer som arbeider i matvareproduksjon, serveringssteder og liknende næringsmiddelvirksomheter, og personer som arbeider i helseinstitusjoner og som her har direkte kontakt med pasienter som er særlig utsatt for infeksjonssykdommer.  

Forebyggende tiltak

Enkle grep for å forebygge E.coli-smitte:

  • all farsemat (kjøttdeig, hamburgere, kjøttkaker o. l.) bør være godt gjennomstekt eller gjennomkokt.
  • andre kjøttprodukter bør være godt stekt på overflaten
  • unngå upasteurisert melk og produkter laget av upasteurisert melk
  • grønnsaker som skal spises rå bør skylles godt
  • oppbevar maten ved kjøletemperatur (+ 4 °C) – husk kjøleboks i sommervarmen
  • vask hender etter toalettbesøk, etter kontakt med dyr og før matlaging og måltider
  • vask kniver, skjærefjøler og kjøkkenutstyr som er blitt forurenset av råvarer, før utstyret brukes til annen mat.

Ved reiser til land med dårlige hygieniske forhold er det i tillegg viktig å unngå ukokte grønnsaker, iskrem som ikke er ferdigpakket fra produsenten, og frukt som ikke kan skrelles. For øvrig bør man ved utenlandsreiser generelt påse at grønnsaker og frukt er godt vasket med rent vann, og unngå drikkevann som ikke selges på flasker.