Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Borreliose - om sykdommen

Publisert Oppdatert

Lyme borreliose er den vanligste flåttbårne sykdommen i Norge og ellers i Europa. Borreliose forårsakes av spiroketen Borrelia burgdorferi sensu lato som kan overføres gjennom flåttbitt.

Lyme borreliose er den vanligste flåttbårne sykdommen i Norge og ellers i Europa. Borreliose forårsakes av spiroketen Borrelia burgdorferi sensu lato som kan overføres gjennom flåttbitt.


Gnagere og andre pattedyr samt fugler er vertsdyr for Borrelia bakterien. Overføring av smitte til mennesker skjer via en vektor. Vektor i Norge er skogflått (Ixodes ricinus) og fuglefjellflått (Ixodes uriae). Sykdommen kan manifestere seg på ulike måter og det skilles mellom lokal sykdom og sykdom som involverer hele kroppen.

Erytema migrans (EM) er et lokalt, karakteristisk utslett som kan opptrer 3-30 dager etter bittet. I tillegg kan det være influensalignende symptomer som uvelhet, slapphet, hodepine og hovne lymfeknuter uten tegn på systemisk infeksjon. Feber er ikke vanlig.

Når det gjelder sykdom som involverer hele kroppen er nevroborreliose det vanligste rapporterte sykdomsbildet i Norge og Europa. Nevroborreliose kan opptre fra to uker til flere måneder etter bitt og det mest vanlige er lammelser i ansiktet.

Diagnostikk og behandling er utfordrende og stadig utsatt for diskusjon.

En studie i Sverige (Stingstudien) publisert i 2011 viste at risikoen for å bli infisert med Borreliose etter å ha blitt bitt av en Borrelia-infisert flått var lav.

Mer informasjon