Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Artikkel

Bekjempelse - helst giftfritt!

Publisert

Musefelle
Foto: Colourbox.com

Skadedyr kan bekjempes ved mekaniske metoder og ved kjemisk bekjempelse. Skadedyrmidler som benyttes ved kjemisk bekjempelse (pesticider) inneholder gifter som kan være skadelige for mennesker og miljø. Så fremt det er mulig, bør man derfor velge mekanisk bekjempelse.


Har du funnet en feil?

Mekanisk eller kjemisk bekjempelse?

Mekanisk bekjempelse kan for eksempel være bruk av ulike feller, fysisk fjerning av skadedyr med støvsuger eller kost, og varme- eller kuldebehandling. Det er fullt mulig å bekjempe alle typer skadedyr mekanisk, men det kan være fristende å benytte pesticider fordi de kan virke raskt og er enkle å benytte. Pesticider må imidlertid ikke benyttes ukritisk, da de kan være skadelige for mennesker og miljø. Omfattende og feil bruk av pesticider kan dessuten gjøre at vi får skadedyr som er motstandsdyktige mot midlene, noe som igjen kan føre til bl.a. økt  pesticidbruk. Det er et lovfestet krav at skadedyrkontroll skal foregå på den måte som er minst skadelig for helse og miljø.

Negative helseeffekter fra pesticider

Pesticider kan, hvis man får i seg for mye, gi skade på nervesysyem og ulike organer, og de kan gi økt risiko for kreft og forplantningsskader. Dersom man blir utsatt for pesticider, enten ved søl på hud, gjennom innånding eller svelging, er det flere faktorer som påvirker om forgiftningen blir alvorlig. Eksempler er giftigheten på pesticidet og eksponeringstiden. Man skiller dessuten mellom helseeffekter ved engangseksponering (kan gi akutt forgiftning) og gjentatte eksponeringer med små mengder av pesticidet.

Utsatte befolkningsgrupper

Mennesker reagerer ulikt på eksponering av pesticider. Spesielt utsatte grupper i befolkningen er barn (inkludert fostre), personer med svekket helsetilstand, personer med arvet lav toleranse for pesticider og personer som tidligere har vært eksponert for pesticider. I for eksempel barnehager og skoler, hos barnefamilier og på helseinstitusjoner bør man derfor være spesielt forsiktige med å bruke skadedyrmidler.

Pesticider innendørs brytes saktere ned sammenlignet med om midlene benyttes utendørs. Dette gjør at vi innendørs vil bli utsatt for midlene i lengre tid dersom de ikke fjernes etter endt bekjempelse.

Mer informasjon om skadedyrkontroll

Folkehelseinstituttet utarbeider informasjon om skadedyrkontroll i form av veiledere, faktaark og brosjyrer. Vi holder også kurs for skadedyrbekjempere og kommunene som skal drive tilsyn med skadedyrbekjempelse.

  • Skadedyrveilederen (elektronisk veileder)

    • Generell informasjon om forebygging og bekjempelse av skadedyr

    • Generell informasjon om kjøp av skadedyrbekjempelse

    • Over 150 faktaartikler om ulike skadedyr inkludert bekjempelse for hver art